7. junij 2018 - »Na Lekarniški zbornici Slovenije pozdravljamo sklep Ustavnega sodišča RS, da Lekarni Bitenc velja pogodba o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti. Ustavno sodišče RS je namreč sklenilo v obravnavo sprejeti ustavno pritožbo, ki jo je zaradi odvzema koncesije s strani Mestne občine Ljubljana vložila Lekarna Bitenc, in vsaj do končne odločitve o ustavni pritožbi je pogodba o koncesiji veljavna. S tem je Lekarni Bitenc omogočeno delovanje, s katerim se zagotavlja nemotena preskrba prebivalstva z zdravili. To je ključno poslanstvo lekarniške dejavnosti, ki jo opravljamo. S tem sklepom je Ustavno sodišče RS pokazalo zavedanje o pomenu nemotene preskrbe z zdravili za zdravo slovensko družbo.

Kot predsednik Lekarniške zbornice Slovenije sem ob odvzemu koncesije s strani Mestne občine Ljubljana izrazil ogorčenje, da se v Republiki Sloveniji lahko občine, ki so v koncesijskem razmerju oblastni organ, samovoljno in brez razloga odločijo za odpoved koncesijske pogodbe in nato odvzem koncesije. Koncesionar je tako kljub odličnem opravljanju lekarniške dejavnosti na svojem območju prepuščen na milost in nemilost vsakokratne občinske uprave.

Z odločitvijo Ustavnega sodišča RS se je še dodatno potrdila upravičenost obsojanja takšnega ravnanja. Lekarniško dejavnost moramo ščititi, saj je pomemben element vseh postopkov zdravljenja. Zajema preskrbo prebivalcev z zdravili na recept in brez recepta ter magistralno pripravljenimi zdravili. Zaradi velike dostopnosti in stalne prisotnosti magistra farmacije ima lekarniška dejavnost nepogrešljivo vlogo pri ohranjanju zdravja prebivalstva, svetovanju pri zdravstvenih težavah, nudenju pomoči starejšim občanom, preventivnih ukrepih na področju zdravja in preprečevanju z zdravili povzročene škode.

Med farmacevtom in pacientom se vzpostavlja zaupen odnos, saj pacienti pridejo po pomoč in nasvet k farmacevtu. Pri tem je treba posebej poudariti, da gre v primeru lekarne za področje zdravja, ki je ena izmed najvišjih vrednot naših državljanov in obenem za področje občutljivih osebnih podatkov, ki jih v povezavi s svojimi zdravstvenimi težavami pacient ni pripravljen zaupati komurkoli. Izgradnja zaupanja, ki temelji tako na znanju farmacevta kot tudi na njegovih osebnostnih lastnostih, je dolgotrajen proces in običajno posledica večletnega rednega obiskovanja določene lekarne oz. določenega farmacevta. Na ta način lahko farmacevt pomembno prispeva k uspehu terapije, ki jo je predpisal zdravnik, rešuje težave s svetovanjem uporabe ustreznih izdelkov za samozdravljenje in preprečuje številne z zdravili povezane probleme.«

Miran Golub, predsednik Lekarniške zbornice Slovenije

Foto: ABDA/Gust