Ljubljana, 7. decembra 2017 – Danes je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič upokojenim učiteljicam in učiteljem Univerze v Ljubljani, ki so pomembno prispevali k razvoju znanstvene ali umetniške panoge ter za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela, podelil nazive zaslužna profesorica in zaslužni profesor.

»Nekateri med vami ste vse svoje profesionalno življenje in delovanje posvetili ne le svojemu znanstvenemu področju, temveč tudi svoji fakulteti in Univerzi. Vsakdo je to univerzo zaznamoval s pomembnim prispevkom k njenemu razvoju,« je ob tej priložnosti v nagovoru zaslužnim profesoricam in profesorjem povedal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič in še dodal, da listine zaslužnih profesorjev niso le izraz zahvale Univerze, saj z njimi izražamo tudi iskreno željo po nadaljnjem sodelovanju, ki bo sicer manj intenzivno kot doslej, a nič manj dragoceno.

Letošnji slavnostni govorec, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani dr. Radovan Stanislav Pejovnik, se je prejemnikom nazivov uvodoma zahvalil za njihovo kakovostno raziskovalno delo, s katerim so ustvarjali osnove za vzgojo izvrstnih in kritično mislečih diplomantov in doktorjev znanosti.

»Pravijo, da obstajata vsaj dve vrsti učiteljev in raziskovalcev. Manj uspešni v vsaki priložnosti takoj najdejo težavo, uspešnejši pa v vsaki težavi iščejo in najdejo priložnost. Vi nedvomno sodite med iskalce in uresničevalce priložnosti. Univerza v Ljubljani se vam danes z imenovanjem »zaslužni« zahvaljuje in vas drugim daje za zgled.« Profesor Pejovnik je izpostavil tudi pomembnost verodostojne debate o vrednotah v znanosti. »Potrebnih je več pogovorov o etiki v znanosti in tehniki, in sicer na resnično odprt in verodostojen način. Brez vnaprejšnjega etiketiranja in brez fige v žepu. Pogovarjati se moramo o razlikah, z namero, da bi našli (ne samo iskali) skupne točke in poglede, ter bi ti izpolnjevali stroga etična merila o vrednotah v življenju posameznika in družbe.«

Zaslužne profesorice in profesorji Univerze v Ljubljani v letu 2017 so:
- prof. Miloš Mlejnik, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Janez Hribar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Ivan Kreft, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Tine Stanovnik, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Zinka Kolarič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Andrej Bekeš, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
- red. prof. dr. Aleksandra Derganc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
- red. prof. dr. Sonja Kump, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
- red. prof. dr. Neva Šlibar, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Marjan Veber, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Janko Strel, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Mirko Vintar, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Zoran Grubič, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Vito Starc, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Franc Grad, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Janez Kranjc, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Marinka Drobnič Košorok, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
- prof. dr. Milan Pogačnik, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani

Več informacij

Foto: Foto studio Nora