Ljubljana, 30. junij 2020 – Schneider Electric je objavil svoje Poročilo o korporacijskem napredku na področju energetike in trajnosti za leto 2020. Tretje poročilo v nizu letnih poročil proučuje, kako se organizacije po vsem svetu soočajo s priložnostmi in z izzivi spreminjajočega se energetskega okolja, usmerjenega v upravljanje z energijo in dekarbonizacijo. Poročilo podaja, kako je upravljanje z energijo postalo ključni del celostne strategije trajnostnega delovanja in naraščajoče uporabe orodij za digitalno obdelavo podatkov in da imajo podnebne spremembe vse večji vpliv na oskrbo z energijo in viri. Poročilo temelji na raziskavah, izvedenih v sodelovanju z GreenBiz Research na 265 strokovnjakih z vsega sveta, odgovornih za energijo in trajnost v organizacijah, ki imajo letne prihodke večje kot 250 milijonov dolarjev.

Naraščajoči pomen upravljavcev v energetiki
Leta 2020 so vodje podjetij prepoznali menedžerje za energetiko kot pomemben del upravljanja, kar 87 odstotkov vprašanih pa se je strinjalo, da nabava energije postaja vse obsežnejša in kompleksnejša. To je povzročilo tudi spremembo v načinu, kako organizacije pristopajo k upravljanju z energijo – 56 odstotkov vprašanih danes zaposluje ljudi, izobražene s področja upravljanja z energijo. Zaradi vse večjega števila različnih virov energije, finančnih mehanizmov in tehnološkega napredka, ki ga je treba upravljati v čedalje bolj nestanovitnem okolju, organizacije potrebujejo strokovnjake, ki jim bodo svetovali glede najboljših praks in strategij za privarčevanje denarja.

Povezani vpogledi kažejo naslednje:
● v poročilo za leto 2019 je samo 29 odstotkov anketiranih podjetij kot glavni način za zmanjšanje stroškov navedlo uporabo strateških virov energije, medtem ko je letos 46,5 odstotka anketiranih kot največji izziv označilo pravo izbiro trenutka in nestanovitnost cen,
● 60 odstotkov vprašanih razmišlja o koriščenju obnovljivih virov energije na lokaciji in izvenj nje kot o nakupni strategiji, s katero bodo v naslednjih treh letih upravljali z nestabilnostjo, medtem ko 30 odstotkov vprašanih že koristi obnovljive vire energije,
● več kot 46 odstotkov vprašanih je pripravljenih sprejeti prihodnje novosti na področju upravljanja z energijo,
● 84 odstotkov vprašanih meni, da so spremembe v upravah najpomembnejše gonilo sprememb in financiranja novih programov za področje energije in trajnosti.

»Pri upravljanju z energijo in viri ne gre samo za plačilo komunalnih storitev, temveč je postalo strateški način za zmanjšanje finančnih in uglednih tveganj,« je dejal Bill Brewer, podpredsednik globalne službe za energetsko in trajnostno poslovanje pri Schneider Electricu. »Okolje se hitro razvija in podjetja, ki želijo ostati konkurenčna, morajo implementirati strategije, ki jasno kažejo, da razumejo prihodnost upravljanja z energijo.«

Digitalna tehnologija zmanjšuje zapletenost
Ogromne količine razpoložljivih podatkov o energiji in trajnosti je zapleteno zbrati in nato težko upravljati. V zadnjih letih se je zato povečalo število podjetij, ki vlagajo v digitalne tehnologije za zmanjšanje zapletenosti, dvakrat več anketirancev (37 odstotkov) kot lani je tudi povedalo, da uporabljajo naprave IoT, kot so merilniki, senzorji in druge pametne naprave. Vlaganje v te tehnologije ima pozitiven vpliv na organizacije in 63 odstotkov vprašanih, ki uporabljajo digitalne rešitve, je dejalo, da imajo več zaupanja v pripravljenost podjetij za inovacije pri upravljanju virov.

V raziskavi so tudi ugotovili, da se strategije upravljanja z energijo in viri razvijajo na podlagi novih podatkovnih tehnologij, pri čemer je 48 odstotkov vprašanih povedalo, da svoje programe za upravljanje podatkov o energiji ali trajnosti prilagodijo rasti povezanih naprav, 24 odstotkov vprašanih pa je isto povedalo za rast umetne inteligence. Čeprav je 54 odstotkov vprašanih izjavilo, da svoje podatke še vedno upravljajo s pomočjo preglednic, so prednosti vlaganja v digitalne rešitve jasne.

Prednostno obravnavanje podnebnih sprememb
Podjetja posvečajo veliko več pozornosti blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter globalnemu segrevanju, hitri dekarbonizaciji in drugim podnebnim pobudam kot kdaj koli prej. Raziskava je pokazala, da so okoljski vidiki glavni dejavnik pobud za energetsko in trajnostno naravnanost podjetij (51,5 odstotka) in da podnebne spremembe predstavljajo največje tveganje za oskrbo z energijo in viri (58 odstotkov). Vodstva v podjetjih se začenjajo zavedati prednosti spoprijemanja s podnebnimi spremembami, vključno s prednostjo ugleda, ki si ga bodo pridobili med zainteresiranimi stranmi, novih izdelkov in storitev ter potenciala za zaslužek z vlaganjem v okolje.

Druge podnebne statistike kažejo, da:
● je zaznavanje javnosti gonilni dejavnik za vlaganja v trajnostne naložbe v energijo, pri čemer anketiranci najprej razmišljajo o blagovni znamki / ugledu (50 %) in konkurenčni prednosti (47 %),
● 70 odstotkov vprašanih je letos povedalo, da je postavilo cilje na področju energije ali trajnosti in jih javno objavilo, medtem ko je v poročilu za leto 2019 to navedlo samo 57 odstotkov vprašanih,
● 75 odstotkov vprašanih je reklo, da imajo višje cilje, medtem ko so tisti, ki so jih povišali, bolj prepričani, da jih bodo izpolnili,
● 30 odstotkov izvršnih direktorjev se je strinjalo, da bo odziv podjetja na podnebne spremembe koristen za poslovanje.

»Podnebne spremembe so v središču pozornosti vseh svetovnih podjetij,« je dejal anonimni anketiranec. »Zainteresirani vlagatelji in potrošniki pozorno spremljajo, kako organizacije prispevajo k zmanjšanju emisij ogljika in se zavezujejo k trajnostnemu upravljanju z energijo. Nujno je, da podjetja začnejo razvijati načrte v tej smeri, če tega še niso storila.«

Namen poročila o napredku korporativne energije in trajnostnega razvoja je razkriti, kako velike organizacije kupujejo energijo, upravljajo s povpraševanjem po virih, uporabljajo podatke, razvijajo, financirajo in izvajajo programe učinkovitosti in razogljičenja podjetja. Vpogled v poročilo izhaja iz spletne ankete in telefonskih pogovorov z GreenBiz Research. Med anketiranci je bilo 265 svetovnih strokovnjakov za energijo in trajnost, ki nadzirajo javna naročila, delovanje in trajnost, od članov odbora do posameznih anketirancev. Anketirana podjetja predstavljajo 17 industrij in so ustvarila minimalni letni prihodek v višini 250 milijonov dolarjev.


Nazaj