Posestvo družine Janka Zupanca je skrbno zasnovano na zgodbi Pomone, rimske boginje sadja in sadovnjakov. V domačem, tradicionalnem podeželskem štajerskem slogu, obdanem s smrekovim gozdom, privablja številne goste od blizu in daleč. Po petih letih uspešnega delovanja so prišli do novega razvojnega mejnika, do novega objekta te izjemno gostoljubne kmetije na podeželju. Nov objekt je pravzaprav nov proizvodno – skladiščni objekt, s prodajnim pa tudi degustacijskim prostorom in nenazadnje tudi galerijo v spodnjem delu stavbe. Slednja bo stalnica v ponudbi Pomone in s tem ta turistična kmetija vabi ne samo ljubitelje narave in zdravega življenja, temveč tudi ljubitelje umetnosti. Z investicijskimi deli za nov objekt, ki se razprostira na posestvu na 400 m2 neto površine v všečnem »Pomoninem« tradicionalnem slogu, so začeli letos marca. Investicijska vrednost nove pridobitve, ki je 50 odstotkov sofinancirana s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je ocenjena na 350.000 eur in bo namenjena prodaji in trženju lastnih produktov ter dopolnitvenim vsebinam.

»Ponudbo in vsebino butične turistične kmetije tako dopolnjujemo z degustacijsko dvorano, trgovinico lastnih produktov in spominkov ter hladilnico. Že danes pa se veselimo novih gostov in turistov, večina jih je že sedaj iz tujine, ki  bodo uživali v še bogatejšem bivanju na slovenskem podeželju,« je ob otvoritvi povedal lastnik Pomone Janko Zupanec in dodal: »Mednarodna slikarska razstava, umetnikov iz Rusije, Hrvaške, Srbije in Slovenije je dodana vrednost v novi galeriji Pomona, ki ostaja kot stalnica tudi v prihodnje.«

Na priložnostni novinarski konferenci je spregovorila tudi vodja Sektorja za razvoj podeželja Andreja Komel: »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano usmerja razvoj kmetijstva v Sloveniji v smeri odporne in konkurenčne pridelave in predelave hrane, trajnostnega upravljanja z naravnimi viri, dviga kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na podeželju in s tem višanja dodane vrednosti. To dosega z različnimi ukrepi Programa razvoja podeželja, od katerih je eden pomembnejših »Podpora za naložbe v predelavo, trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov«. Pri tem ukrepu je sodelovala tudi turistična kmetija Pomona in si zagotovila delež sofinanciranja s strani našega ministrstva. Prodajalna lastnih proizvodov predstavlja nadgradnjo uspešne zgodbe turistične kmetije in wellness centra Pomona.  V imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se vam zahvaljujem za prispevek k razvoju kmetijstva v Sloveniji. Tovrstni projekti vzpodbujajo inovativno razmišljanje in večjo vključenost celotne kmečke družine. Brez njihove srčnosti in osebnega prispevka takšnega uspeha zagotovo ne bi bilo. Ob novi pridobitvi celotnemu kolektivu Pomone iskreno čestitam.«

Otvoritev novega objekta so s svojim obiskom počastili številni gostje, med njimi tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak in župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič, ki so skupaj z lastnikom Pomone Janko Zupancem ob zaključku svečanega otvoritvenega programa novega objekta odkrili nov kip Pomone, delo umetnika Franca Černelča iz Bistrice ob Sotli. Kip boginje Pomone bo imel odslej na posestvu posebno mesto pri vhodu v novo stavbo.

Več informacij


Nazaj