Znanje in spretnosti – oboje je treba neprestano nadgrajevati! Tako od nas pričakuje trg dela, tako nam narekuje tudi težnja po osebnostni rasti in dejavnem vključevanju v različne skupnosti.

Slovenija se po deležu vključenih odraslih (18–69 let) v vseživljenjsko učenje (v letu 2016 je ta po Anketi o izobraževanju odraslih znašal 46,1 %) uvršča nad povprečje Evropske unije. Rezultati pa kažejo tudi, da večina udeležencev prihaja le iz določenih slojev prebivalstva – to so predvsem višje izobraženi, zaposleni (predvsem v večjih podjetjih) ter mlajši. Najmanj zainteresirani za učenje so žal tisti, ki bi to v največji meri potrebovali, kar potrjujejo podatki mednarodne raziskave o spretnostih odraslih (PIAAC 2016). Večina jih ima nizko stopnjo izobrazbe ali usposobljenosti, zaradi njihove nepripravljenosti, da se vključijo, pa ne uspejo izboljšati svojega statusa na trgu delovne sile. Močni oviri sta tudi čas in denar.

Na drugi strani so delodajalci, ki potrebujejo visoko usposobljeno delovno silo, opremljeno s poklicnimi pa tudi splošnimi kompetencami. Ohranjanje in pridobivanje znanja in spretnosti pa dokazano lajšata obvladovanje vseh priložnosti in tveganj, ki jih prinaša življenje v sodobni družbi. Izobraževalci odraslih smo (lahko) povezujoči dejavnik, poskrbimo lahko za to, da se posameznik zave svojih sposobnosti ter pridobiva nove kompetence, ki bodo vodile v obojestransko zadovoljstvo zaposlenega in zaposlovalca. Še več, izobraževalci odraslih smo lahko gonila sila napredka v lokalni skupnosti, če je le izobraževanje povezano s potrebami te skupnosti in podjetij, ki v njej delujejo.

O tem in še marsičem bo govor na posvetovalnem dogodku projekta EPUO – podjetniškem zajtrku ‘Ali ocenjevanje znanj in razvoj kompetenc vodita do zadovoljnejših zaposlenih in zaposlovalcev?’. Dogodek s skupnimi močmi organiziramo Andragoški center Slovenije (ACS), Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) in portal mojazaposlitev.si.

Svoje poglede in izkušnje nam bodo predstavili tudi dr. Vesna Rejec Skrt iz Raycap Slovenia, doc. dr. Eva Boštjančič iz Filozofske fakultete UL, Eva Mermolja iz Ljudske univerze Ajdovščina ter predstavniki podjetij in izobraževalnih ustanov. Prisotni bodo tudi nosilci politike, saj je dogodek tretji v nizu srečanj deležnikov, namenjenih podprtju implementacije Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle (glej tudi letak) v Sloveniji. Program je v pripetem vabilu, več informacij pa lahko dobite tudi na spletni strani dogodka.

Vabimo vas, da se nam 11. septembra 2018 v Orehovem gaju pridružite!


Prenesi