Ljubljana, 26. junij 2018 – Glavni tajnik Združenih narodov Antonio Guterres je imenoval Jean-Pascala Tricoirea (na fotografiji), predsednika podjetja Global Compact Francija in predsedujočega in glavnega direktorja podjetja Schneider Electric v Odbor Global Compact Združenih narodov. Odbor Global Compact ZN ima pomembno vlogo pri oblikovanju strategije in politike iniciativ, ki deluje kot najpomembnejša iniciativa Združenih narodov za odgovorno poslovanje. Predviden je kot organ, ki je sestavljen iz več zainteresiranih strani. Odbor zagotavlja stalno posvetovanje o strategiji in politiki iniciative. Člani Odbora so vodje, pripravljeni in sposobni izboljšati misije Global Compact ZN. Delujejo osebno, častno in brezplačno.

Priznanje dolgotrajni zavezanosti trajnosti podjetja Schneider Electric
Z več kot 13.000 udeležencev – tako tistih, ki prihajajo iz podjetja, kot tudi tistih, ki prihajajo iz nekomercialnih okolij – iz več kot 160 držav Global Compact ZN predstavlja največjo svetovno iniciativo za korporativno trajnost. Njen cilj je uskladiti strategije in poslovanje podjetij z univerzalnimi načeli, ki se nanašajo na človekove pravice, delo, okolje in boj proti korupciji in ki sprejema ukrepe, s katerimi izboljšuje te družbene cilje. Global Compact Francija predstavlja s svojimi 10 % celotnega števila udeležencev drugo največjo nacionalno mrežo na svetu. To je hkrati tudi mreža podjetij, ki z najvišjo stopnjo izpolnjujejo napredno raven Poročil o napredovanju - Advanced COP. »Zelo sem vesel, da lahko pozdravim Jean-Pascala Tricoirea v Odboru za Global Compact ZN. Jean-Pascal je pokazal, da ima vodilne sposobnosti pri sprožitvi trajnosti v poslovanju. Prepričan sem, da bo on glede na njegove velike globalne izkušnje njegov prispevek Global Compactu ZN izjemno dragocen in da bo pomagal organizaciji pri njenem napredovanju. Veselim se našega sodelovanja,« je dejal Paul Polman, podpredsednik Odbora Global Compact Združenih narodov in glavni direktor Unileverja.

Podjetje Schneider Electric se je pridružilo Global Compactu ZN leta 2002 in od tedaj dosledno potrjuje svojo zavezanost desetim načelom Global Compacta. V letu 2002 je skupina prvič objavila Our Principles of Responsibilty (Naša načela odgovornosti), temeljni del zavez podjetja Schneider Electric njegovim deležnikom (zaposlenim, partnerjem, delničarjem …), ki jih od takrat redno dopolnjuje. Podjetje Schneider Electric kot udeleženec v Global Compact ZN aktivno deluje z vključevanjem svojih dobaviteljev v trajnost z merjenjem deležev nabav od dobaviteljev, ki že od leta 2004 sodelujejo v Global Compact ZN in s spodbujanjem svojih strateških dobaviteljev k uporabi smernic ISO26000 iz leta 2012. Z letnim poročilom o napredku (COP) kot delu njegovega letnega poročila podjetje Schneider Electric izpolnjuje kriterije za napredni nivo COP.

Maksimalno povečanje učinka trajnosti podjetja Schneider Electric glede na Cilje trajnostnega razvoja ZN: »Navdušen sem, ker bom lahko še naprej prispeval k razvoju Global Compact ZN s svojim članstvom v Odboru Globala, kar je štiri leta po tem, ko sem postal predsednik Global Compact v Franciji in 16 let po prihodu v podjetje Schneider Electric. Kot največja svetovna organizacija za korporativno trajnost predstavlja Global Compact ZN ogromno kolektivno gibanje za podjetja, ki želijo napredovati na področju človekovih delovnih pravic, enakopravnosti spolov, varstvu okolja in etičnega poslovanja prek desetih načela in 17 ciljev trajnostnega razvoja ZN,« je dajal Jean-Pascal Tricoire.

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs) ZN predstavljajo univerzalno vabilo k delovanju, da bi se odpravilo siromaštvo, zavaroval planet in zagotovilo, da lahko vsi narodi uživajo mir in blagostanje do leta 2030. Bolj, kot se približujemo tretji obletnici sprejetja ciljev trajnostnega razvoja, bolj je Global Compact ZN odločen, da deluje kot vodilni katalizator transformacij teh globalnih ciljev v lokalna podjetja. Schneider Electric, vodilno podjetje na področju digitalne transformacije upravljanja z energijo in avtomatizacije je aktivno angažirano pri uresničevanju 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDGs), in sicer prek svoje glavne poslovne dejavnosti in njegovih petih mega-trendov trajnosti: podnebje, krožna ekonomija, etika, zdravstvena pravičnost in razvoj.

Za podporo svoji zavezanosti je podjetje Schneider Electric izdelalo ključni instrument za svojo misijo trajnosti: Schneider Sustainability Impact. Ta instrument odraža mega-trende trajnosti in pomaga podjetju Schneider pri doseganju trajnosti tako, da postanejo naši cilji jasnejši. Obnovljena in dopolnjena za obdobje od leta 2018 do leta 2020 ta peta izdaja odraža skozi 21 kazalnikov naše holistično stališče o trajnosti, na kakšen način naši napori za doseganje trajnosti vplivajo na naš planet in na ljudi, naš dobiček in dobiček naših strank. Vključuje tudi naše obljube našim partnerjem, strankam in svetu. To je standard, s katerim merimo sami sebe in se počutimo odgovorne. V njem je navedeno tudi to, kako skupina prispeva ne samo k Cilju 8 (dostojno delo in ekonomska rast), ampak tudi k Cilju 5 (Enakopravnost spolov), Cilju 7 (stroškovno sprejemljiva in čista energija).

www.schneider-electric.si