21. 6. 2018 - Uporaba digitalne tehnologije bo k svetovnemu bruto domačemu proizvodu (BDP) do leta 2020 prispevala 1,36 trilijona dolarjev, kaže raziskava Inštituta za digitalni marketing (Digital Marketing Institute), vodilnega mednarodnega certifikacijskega organa.

Njihov certifikat, ki predstavlja enotni standard digitalnega izobraževanja, ima že več 18.000 strokovnjakov iz več kot 80 držav. Po njihovem modelu izobražuje tudi GEA College, kjer se je z digitalnimi znanji opremilo 80 strokovnjakov, danes pa izobraževanje zaključuje nova, šesta generacija. Standardizirano digitalno znanje je zaželeno med delodajalci, saj je na trgu veliko t.i. digitalnih samoukov, čigar znanja pa niso vedno zadovoljiva.

»Že leta 2015 je splet prehitel televizijo in postal največji oglaševalski medij v Evropi. Slovenija se umešča na četrto mesto lestvice med desetimi evropskimi državami z najhitreje rastočim trgom spletnega oglaševanja,« poudarja mag. Katja Kraškovic (na fotografiji), predsednica uprave GEA College. »62 odstotkov direktorjev marketinga meni, da je znanje digitalnega marketinga najbolj iskano in zaželeno med člani marketinškega tima, pri čemer pa jih skoraj polovica (45 odstotkov) poudarja, da je takšno znanje najtežje najti pri sestavljanju marketinškega tima.«

Podobno ugotavljajo tudi drugod po svetu. Zaznati je namreč velik razkorak med naraščajočim razvojem digitalne tehnologije in dejansko usposobljenostjo, znanjem in kompetencami za njeno uporabo. Digital Marketing Institute je testiral znanje 908 strokovnjakov za marketing iz ZDA, VB in Irske. Več kot polovica je ocenila svoje digitalno znanje in kompetence z »dobro ali zelo dobro«, opravljeni test (v komisiji zanj so predstavniki vodilnih digitalnih velikanov: Google, Facebook, LinkedIn, Twitter in Microsoft) pa je pokazal, da jih zgolj 38 odstotkov dosega primerno raven znanja. Še več, ko so primerjali podatke za leto 2014, so ugotovili, da je raven digitalnih spretnosti celo upadla (z 42 odstotkov leta 2014 na 38 odstotkov leta 2016) (glej infografiko v priponki).

Zanimivo pri tem je, da so ženske bolje opremljene z znanji digitalnega marketinga, čeprav jih je številčno manj. Večji interes za izobraževanje s področja digitalnega marketinga opažajo tudi na GEA College, saj je od 80 certificiranih strokovnjakov za digitalni marketing kar 56 žensk.

Da je oglaševalski trg »lačen« strokovnjakov digitalnega marketinga, potrjujejo tudi statistike kadrovskih agencij. »V zadnjih treh letih se je število oglasov za delovna mesta v digitalnem marketingu dvignilo na 10 odstotkov. To je za naše razmere veliko, saj so slovenska podjetja v povprečju manjša, tudi če upoštevamo multinacionalke, in si težko privoščijo resnično velike marketinške oddelke z zelo specializiranim kadrom,« poudarja Tjaša Kuharič Srša, HR specialistka na zaposlitvenem portalu MojeDelo.com. »Iskalci so te potrebe podjetij prepoznali in se nanje precej dobro odzivajo, saj se izobražujejo na omenjenem področju.«

Podobno ugotavljajo na Zavodu RS za zaposlovanje. »V zadnjem času opažamo porast potreb po zaposlovanju kandidatov, ki imajo poleg splošnih zahtev tudi znanja iz digitalnega marketinga. Zato smo letos na izobraževanje za digitalni marketing napotili že dve skupini iskalcev zaposlitve,« pravi Mateja Lisac, vodja oddelka I, ZRZZ, Območna služba Ljubljana.

Digitalni marketing postaja eden od ključnih nosilcev rasti organizacij, enako pomembnost v podjetjih pa dobivajo osebe, ki ga obvladajo. »Ni dvoma, da je prihodnost digitalna,« dodaja Gal Kočar, predavatelj na večmodulskem programu Strokovnjak digitalnega marketinga na GEA College.

»GEA College izobražuje za poklice prihodnosti. Ponosni smo, da danes večmodulski program Strokovnjak digitalnega marketinga zaključuje nova, šesta generacija. Gre za odlično karierno popotnico - kar 95% strokovnjakov z Digital Marketing Institute certifikatom je trenutno zaposlenih,« dodaja mag. Katja Kraškovic, predsednica uprave GEA College.

Zavedajoč se dejstva, da je digitalni marketing najhitreje razvijajoče se področje marketinga, specialisti digitalnega marketinga pa eni od najbolj zaposljivih in iskanih zaposlitvenih profilov, so na GEA Collegeu lani med svoje študijske programe umestil tudi 3-letni visokošolski dodiplomski študijski program Digitalni marketing.

Več informacij