Skupnost socialnih zavodov Slovenije poziva predsednika vlade Marjana Šarca, da nemudoma pristopi k uresničevanju zagotovil, danih ob sklenitvi sporazuma s sindikati javnega sektorja, da bo vlada priskrbela sredstva za pokritje dogovorjenih dvigov plač.

Čeprav je del ukrepov iz dogovora s sindikati javnega sektorja v veljavi že od 12. decembra 2018, 1. januarja 2019 pa se bo prvič povečala tudi minimalna plača, potrebna sredstva za pokritje višjih stroškov dela še vedno niso zagotovljena. Na arbitraži o Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019 so tako predstavniki Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije prisotne izvajalce zdravstvenih storitev seznanili, da vlada v resnici ponovno ni zagotovila dodatnih sredstev za kritje višjih stroškov dela v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih.

»Ker je že prejšnja vlada ob lanskem dvigu plač ostala gluha za naša opozorila, da je zanje treba zagotoviti tudi potrebna sredstva, smo bili ob tokratnih vladnih zagotovilih seveda skeptični. Žal ugotavljamo, da je bil naš dvom upravičen, saj je sedaj že jasno, da tega denarja ni, minister za javno upravo pa se je pogajal s sindikati, ne da bi poskrbel za finančno pokritje,« je povedal Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

»Na zelo preprosto vprašanje, kdaj lahko pričakujemo dvig cen zdravstvenih storitev zaradi višjih stroškov dela, kot to določa 66. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ne dobimo odgovora, različni deležniki, od predsednika vlade in ministrov do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pa se izmikajo in prelagajo odgovornost drug na drugega.«

»Ker v finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2019 ni predvidenih nobenih sredstev za pokritje višjih plač, je očitno, da vlada pričakuje, da bo bremena rasti stroškov dela prek višjih oskrbnin in nižjega standarda zaradi neizogibnega varčevanja pri vlaganjih v obnovo objektov in razvoj oskrbe nosilo več kot 20.600 stanovalcev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih. Temu ostro nasprotujemo! Prepričani smo, da ne moremo in ne smemo kupovati socialnega miru na plečih stanovalcev v domovih za starejše in posebnih zavodih – in to že drugo leto zapored –, če želimo biti socialna država, ki bo stiske in težave starejših in vseh, ki so odvisni od pomoči drugih, reševala na odgovoren in tudi pošten način,« je še povedal Bizjak.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije zato poziva predsednika vlade, da skupaj s pristojnimi ministrstvi Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije nemudoma zagotovi potrebna dodatna sredstva v skladu s 66. členom Zakona o zdravstvenem zavarovanju. Skupnost ob tem še izpostavlja, da letošnji 5 % dvig cen zdravstvenih storitev ni pokril niti lanskega 8 % dviga stroškov dela, cene zdravstvenih storitev pa so še vedno na ravni 96,37 % cene, izračunane glede na plače pred 1. aprilom 2009. Hkrati so zaradi dviga minimalne plače, napredovanj in odprave varčevalnih ukrepov dejansko izplačane plače v socialnih zavodih danes za petino višje kot leta 2009.