»Na Stanovanjskem skladu RS pospešeno pripravljamo projekte gradnje javnih najemnih stanovanj na Obali. Skupaj z Javnim občinskim skladom Mestne občine Koper (JSS MOK) razvijamo projekt stanovanjske soseske Nad Dolinsko 3. faza, v kateri bo v štirih blokih zgrajenih okvirno 200 stanovanj. Na podlagi Programa sofinanciranja javnih najemnih stanovanj je bilo na Nadzornem svetu Stanovanjskega sklada RS odobreno sofinanciranje Bloka 3 z neprofitnimi stanovanji, katerega investitor je JSS MOK. Včeraj smo z JSS MOK podpisali še pogodbo za projektiranje dveh stanovanjskih blokov z 90 stanovanji (43 stanovanj v Bloku 1 in 47 stanovanj v Bloku 2). S podpisom bo Sklad od JSS MOK odkupili projektno dokumentacijo za ta dva bloka, na zemljišču ki je že v lasti Sklada« je po podpisu prodajne pogodbe poudaril mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS.

»Trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj ločeno za vse tri stavbe. Pričetek gradnje je predviden takoj, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vsekakor pa si bomo prizadevali, da prvo lopato zakopljemo že v letošnjem letu. Zaključek gradnje je predviden konec leta 2022,« je dodal direktor JSS MOK, g. Zlatko Kuštra. Tudi s tem velikim projektom Sklad uresničuje cilje nacionalne stanovanjske politike o večanju stanovanjske mobilnosti prebivalstva, omogočanja lažje dostopnosti do stanovanj ter ustvarjanja uravnotežene ponudbe kakovostnih in funkcionalnih stanovanj. Vse do leta 2023 ima Sklad namen skupno zagotoviti kar 2144 novih javnih najemnih stanovanj po celotni državi, in sicer v projektih vrednosti približno 286 milijonov evrov.

Foto: McMakler


Nazaj