(Maribor, 6. avgust 2019) Mesto Maribor in turistična destinacija Maribor - Pohorje beležita odlične statistične rezultate za obdobje januar-junij 2019 v primerjavi z enakim obdobjem lani: rast nočitev v Mariboru je 10 %, medtem ko je rast prihoda turistov 7 %; na območju destinacije Maribor - Pohorje je nočitev več za 17 %, prav tolikšna je rast prihodov turistov. Povprečna doba bivanja v mestu in na področju destinacije presega 2,4 dni. V Mariboru so največ nočitev ustvarili gostje iz Hrvaške, Nemčije, Srbije, Avstrije, Poljske in Italije.

Maribor in destinacija v obdobju januar-junij 2019
Nočitve v Mariboru so od januarja do junija 2019 (212.469) v primerjavi z enakim obdobjem lani porasle za 10 %. Razmerje med domačimi in tujimi nočitvami je 12/88. Prihodi gostov so v Mariboru od januarja do junija 2019 (88.088) porasli za 7 %. Razmerje med domačimi in tujimi gosti je 16/84. Povprečna doba bivanja v mestu je 2,41 dni. Nočitve v destinaciji Maribor - Pohorje so od januarja do junija 2019 (309.330) v primerjavi z enakim obdobjem lani porasle za 17 %. Razmerje med domačini in tujimi nočitvami je 26/74. Prihodi gostov v destinaciji Maribor - Pohorje so od januarja do junija 2019 (126.098) v primerjavi z enakim obdobjem lani porasli za 17 %. Razmerje med domačimi in tujimi gosti je 27/73. Povprečna doba bivanja v destinaciji je 2,45 dni.

Največ tujih prenočitev v Mariboru je bilo ustvarjenih s strani gostov iz Hrvaške, Nemčije, Srbije, Madžarske, Avstrije, Poljske in Italije. Iz oddaljenih dežel je bilo daleč največje število tujih prenočitev ustvarjenih s strani turistov iz Kitajske in iz ZDA. Odlični turistični rezultati v Mariboru in na področju destinacije Maribor - Pohorje presegajo rast nočitev in prihodov na nacionalni ravni: v Sloveniji je bilo v prvi polovici letošnjega leta skupno zabeleženih za 6 % več prihodov in za 4 % več prenočitev kot v enakem obdobju lani.

Zavod za turizem Maribor - Pohorje odlične turistične rezultate pripisuje tudi številnim aktivnostim Zavoda in partnerskih ustanov, ki si prizadevajo za stalno prisotnost Maribora v promocijskih, projektnih in drugih aktivnostih, s katerimi promovirajo destinacijo Maribor - Pohorje in razvijajo nove produkte – med ključne aktivnosti v prvem polletju 2019 prištevajo partnerstvo v razvoju Dravske kolesarske poti, intenzivno delo na področju vsebinskega digitalnega marketinga ter predstavitve na turističnih sejmih in delavnicah doma in na tujem.

Foto: Erich Reisinger


Nazaj