Dnevni podatki o registrirano brezposelnih se v februarju po večjem sezonskem naraščanju v januarju zopet znižujejo, kar pomeni, da se zaposlenost povečuje. Do 17. februarja je število upadlo na 89,3 tisoč (januar: 91,5 tisoč). Zadnji podatek o gibanju zaposlenosti kaže, da se je decembra število delovno aktivnih (891.000) povečalo za 0,2 % glede na november 2020.

Pregled na medletni ravni (december 20/december 19) kaže, da je bilo stanje na trgu dela najslabše v juniju, ko je bilo medletno 13 tisoč delovnih mest manj, medtem ko se je do decembra znižanje stabiliziralo pri 10,3 tisoč. Od tega so pravne osebe (v povprečju večji zaposlovalci) znižale število zaposlenih za 8 tisoč, fizične osebe pa za 4,5 tisoč, medtem ko se je število samozaposlenih celo povečalo, na 2,1 tisoč. Zelo velik preobrat je doživela dejavnost proizvodnje električnih naprav, kar pripisujemo tudi povečanemu zaposlovanju največjega proizvajalca teh naprav na projektu izdelave televizorjev (julij: -700 medletno, december: +600). Na drugi strani se je v proizvodnji drugih strojev in naprav število povečalo za 900, v farmacevtski industriji za 600 oseb.

Gibanje anketne stopnje zaposlenosti po metodologiji ILO pritrjuje izboljšanju na področju trga dela. Decembra naj bi se desezonirana stopnja brezposelnosti v Sloveniji znižala na 4,7 % (maj: 5,5 %), kar je pol odstotne točke več kot aprila 2020. Na ravni EU-27 je bilo povečanje pri 1 odstotni točki. Osebe, ki so bile na čakanju na delo ali skrajšanem delovnem času po tej metodologiji niso štete med »brezposelne«. To je zelo pomembno imeti v mislih v času, ko se razmere izboljšujejo ter pada delež upravičenih subjektov do pomoči, s tem pa se povečuje verjetnost znižanje dela zaposlenih, ki so danes še na podpornih shemah.

Več informacij je na povezavi.


Nazaj