Predstavniki britanskega veleposlaništva so obiskali Reaktorski center Instituta “Jožef Stefan”. Srečali so se s strokovnjaki s področja jedrskih tehnologij in v pogovorih ocenili sedanje in nadaljnje možnosti za sodelovanje med državama. V prijetnem in konstruktivnem pogovoru so sklenili, da si bodo v prihodnje prizadevali za še boljše sodelovanje med državama.

G. Otakar Fojt, vodja mreže atašejev za znanost in inovacije v centralnoevropski regiji na britanskem veleposlaništvu v Pragi, ga. Viera Mockerova, atašejka za znanost in inovacije za Slovenijo in Slovaško v Bratislavi ter ga. Maja Badovinac, svetovalka v političnem oddelku v  Ljubljani so obiskali Reaktorski center Instituta “Jožef Stefan”. V srečanju so jim prof. dr. Primož Pelicon, vodja Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij, prof. dr. Borut Smodiš, predstavnik Odseka za znanost o okolju, prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko in doc. dr. Luka Snoj, vodja Odseka za reaktorsko fiziko, predstavili raziskave in spremljajoče dejavnosti Instituta na področju jedrskih tehnologij. Posebno pozornost so namenili možnostim za nadaljnjo krepitev odličnega raziskovalnega sodelovanja IJS z institucijami iz Združenega kraljestva.

V okviru obiska so si ogledali tudi najpomembnejšo raziskovalno infrastrukturo, ki deluje v okviru Reaktorskega centra, to sta raziskovalni reaktor TRIGA ter pospeševalnik Tandetron, ki sta oba tesno vpeta v mednarodne raziskave, tudi z britanskimi raziskovalci. Predstavniki britanskega veleposlaništva so z zanimanjem spoznavali raziskovalne dejavnosti odsekov Reaktorskega centra IJS in v medsebojnih pogovorih izpostavili, da si bodo v prihodnje prizadevali za povečanje sodelovanja med Slovenijo in Veliko Britanijo. Prav vzpostavitev uradnega okvira sodelovanja, v sklopu katerega bi bila možna prijava skupnih raziskovalnih projektov, dostop britanskih raziskovalcev do slovenske raziskovalne infrastrukture in obratno ter okrepitev sodelovanja na znanstveno raziskovalnem področju med Slovenijo in Britanijo, je bil tudi glavni namen obiska.