Spoštovani in spoštovane! Na vas se obračamo s ponudbo za sodelovanje pri dogodku Regionalno mreženje mladih z delodajalci: NOVO MESTO, ki bo potekalo v petek, 6. septembra 2019, med 10:00 in 13:00 v sejni sobi GZDBK – Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto), v sklopu projekta Pakt za mlade Slovenija, ki združuje več kot 100 mladih s celotne Slovenije s potencialnimi delodajalci.  

Pakt za mlade (angleško Pact for Youth) predstavlja medsebojno sodelovanje poslovnih in EU voditeljev na pobudo CSR Europe, z namenom povečati poslovno-izobraževalna partnerstva za zaposljivost in vključenost mladih. Danes bolj kot kadarkoli prej potrebujemo mlade ljudi s pravimi delovnimi spretnostmi. Evropa ima velik neizkoriščen potencial človeškega kapitala. Da bi izkoristili večjo trajnostno rast in inovacijski proces ter v celoti izkoristili spretnosti in talent, ki je na voljo v Evropi, se morata podjetniški in izobraževalni sektor odpreti svetu in drug drugemu, kar predstavlja izhodišče te kampanje.

Inštitut IRDO je nositelj te kampanje v Sloveniji. IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je bil ustanovljen leta 2004 z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Prizadevamo si povezati vse ključne akterje na področju razvoja družbene odgovornosti (podjetja, vlada, civilna družba…) ter izvajati skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost širše družbe o pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji. S svojim delovanjem prispevamo k prenosu in prilagajanju tujega znanja ter konceptov slovenskim razmeram in potrebam, hkrati pa omogočamo izmenjavo slovenskega znanja in izkušenj s tujimi strokovnjaki, podjetji in organizacijami.

Mladi potrebujejo ustrezno podporo pri prehodu iz študija v prvo zaposlitev, ki mora biti predvsem praktično naravnana. Da bi to lahko dosegli, je zanje ključnega pomena mreženje, sodelovanje s podjetji, izobraževalnimi ustanovami in mladinskimi organizacijami. Vabimo vas, da se nam pridružite in vas vljudno prosimo, da informacijo o dogodku razširite tudi med vaše partnerje. Mladi vas potrebujejo kot primer uspešnega delodajalca in osebe iz poslovnega sveta z veliko izkušnjami, Vi pa morda energijo in ideje mladih ter potencialni kader za zaposlitev. Verjamemo, da bomo tako skupaj prispevali k zagotavljanju družbene odgovornosti – h krepitvi ekonomske, zakonske, etične in filantropske odgovornosti.

Zato vas vabimo, da vaše podjetje postane organizacija ambasadorka projekta s tem, da podpišete izjavo o ambasadorstvu oziroma pismo o nameri (pošiljamo v priponki). Vabimo Vas, da se nam pridružite na dogodku regionalnega mreženja z delodajalci in mladim predstavite svoje delo in organizacijo ter odgovorite na njihova morebitna vprašanja. Prijave in pisma o nameri ter druge možnosti sodelovanja zbiramo na naslovu info@irdo.si. Vljudno Vas prosimo, da s povratnim odgovorom na to e-sporočilo potrdite oziroma zavrnete možnost sodelovanja pri dogodku. Udeležba je brezplačna, izkoristite jo tudi za promocijo vašega dela med mladimi.

Vse podrobnosti o dogodku in projektu najdete v priloženi brošuri Predstavitev – Pakt za mlade Slovenija, za vsa morebitna vprašanja pa smo Vam vedno na voljo. Vabljeni, da se nam pridružite kjerkoli. Dodatne informacije o naši organizaciji so dostopne na spletnih straneh: www.irdo.si (uradna spletna stran organizacije) in pa http://www.paktzamlade.si/ (uradna spletna stran slovenske veje projekta Pact for Youth).  


Nazaj