Ljubljana, 08.11.2019 - Z odobritvijo kredita tujemu afriškemu kupcu je SID banka slovenskemu podjetju omogočila konkurenčen posel na zahtevnem afriškem trgu ter znižala tveganje neplačila. Kreditna pogodba v višini 11,9 milijonov evrov je bila 28.10.2019 sklenjena z gansko družbo Zoomlion Ghana Limited, s katero je podjetje Farmtech sklenilo pogodbo za dobavo in montažo petih mobilnih sortirnih linij za ločevanje in predelavo trdnih odpadkov. Sortirne linije bodo imele velik pozitiven vpliv na okolje, saj se bo zmanjšalo sežiganje v gospodinjstvih in odlaganje v okolico, organiziran odvoz in predelava bosta nadomestila dosedanje nenadzorovano ročno pobiranje in odvoz.

SID banka je s financiranjem in zavarovanjem tako prispevala k povečanju obsega slovenskega izvoza v Gano, ki se sicer na letni ravni giblje pod 10 milijonov evrov. Z odobrenim kreditom ganskemu podjetju Zoomlion je Farmtechu omogočeno takojšnje plačilo po dobavi in s tem bistveno zmanjšano tveganje neplačila. Podjetje bo tako še zanesljiveje vstopilo na afriški trg, kupec, Zoomlion, pa bo preko začetnega posla spoznal celotno proizvodno linijo Farmtecha, tudi na področju kmetijske tehnike, kar lahko slovenskemu izvozniku prinese nove priložnosti. Upoštevajoč široko področje delovanja podjetja Zoomlion, ki zaposluje 3.000 delavcev in deluje v šestih afriških državah, se pogajanja nadaljujejo v smer nadaljnje širitve sodelovanja, tako z vidika nadaljnjega izvoza (trenutno deluje v Gani le 5 slovenskih izvoznikov) kot tudi uvoza iz Gane, za kar je zainteresiranih nekaj slovenskih podjetij.

SID banka si želi na ta način prispevati k cilju večje razpršitve slovenskega izvoza, ki je gonilna sila slovenske in gospodarske rasti oz. razvoja.


Nazaj