14. marec 2019 - Svetovni trg biofarmacije je danes vreden 100 milijard dolarjev, so izpostavili na današnji konferenci BioPharm.Si, ki se je odvila v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Letno beleži 15-odstotno rast, naglemu razvoju sledijo tudi slovenska visokotehnološka podjetja, ki imajo z inovativnimi tehnologijami razvitimi v Sloveniji, na tem področju velik potencial. Vzporedno z evropskim in ameriškim, se razvija močen azijski trg.

Dr. Matjaž Peterka, direktor Centra odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo, ki vodi program BioPharm.Si, je navedel, da je v tem trenutku svetovni trg biofarmacije vreden 100 milijard dolarjev in se še strahovito povečuje: »V Sloveniji imamo zelo dobro osnovo. Razvili smo nekaj odličnih inovativnih tehnologij, ki jih moramo povezati skupaj, doseči kritično maso in stopiti korak naprej. Potencial biofarmacije je velik, na nas je, da ga izkoristimo.«

Biotehnologija lahko postane pomemben del slovenskega gospodarstva
Domači in tuji strokovnjaki iz slovenskih podjetij in raziskovalnih inštitucij, ki so vključeni v program BioPharm.Si, so v uvodnem panelu predstavili novosti in aktualne trende v biofarmaciji.  Med njimi Pete Gagnon, ameriški tehnolog, ki se je na sledi uspešni zgodbi preselil v Slovenijo in se kot glavni znanstvenik zaposlil v ajdovskem podjetju Bia Separations.

Že ob prvem obisku leta 2006, se je navdušil nad poglobljenim znanjem slovenskih strokovnjakov in kakovostjo izobraževalnega sistema: »Sposobni ljudje so edinstvena prednost Slovenije, ki jo lahko izkoristi za preboj na trgu biotehnologije. Če to dopolni z modelom ali centrom, ki bo to področje vodil, lahko biotehnologija postane pomemben del slovenskega gospodarstva, z državno spodbudo pa bi imeli vse sestavine za recept, kako postati ena od pomembnejših sil v industriji.«

Azijski potencial štirih milijard ljudi in državnih investicij
V medsebojni primerjavi trgov, na katerih je svoji karieri že deloval, je potegnil vzporednice in ločnice med ameriškim in evropskim ter azijskim trgom: »ZDA in Evropa imata odlično vzpostavljeno infrastrukturo, na kateri lahko gradita prihodnjo pospešeno rast. V Aziji je situacija drugačna, kjer temeljev tradicije in izkušenj še nimajo. Imajo pa trg štirih milijard ljudi in velike državne investicije, s katerimi bodo postali velik igralec v industriji. Tako ZDA kot Evropa se morata zavedati potenciala azijskega trga in zdaj izkoristiti strateško prednost, ki jo imata. Če ne bosta pripravljena, nas bodo v roku 20 let zlahka povozili.«   

Rastoče področje razvoja bioloških zdravil
Napovedi za področje biofarmacije, kjer je sredi velike rasti področje razvoja bioloških zdravil, je v osrednjem pogovoru izpostavil tudi prof. dr. Uroš Urleb, globalni vodja Tehničnega razvoja podobnih bioloških zdravil v Novartisu in profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani:

»Globalna farmacevtska industrija je v fazi hitrega napredka in sprememb. Digitalna revolucija spreminja raziskave in razvoj zdravil, diagnostiko in zdravljenje, zato se danes bolj kot kadar koli prej osredotočamo na nova farmacevtska področja ter tehnologije za bolnike. Še posebej rastoče področje farmacije je področje razvoja bioloških zdravil, ki je pomembno predvsem za zdravljenje rakavih, avtoimunskih in nevroloških bolezni. Biološka zdravila so eno osrednjih področij Novartisovega delovanja na globalni ravni, saj prinašajo pomembne zdravstvene koristi in izboljšujejo življenja bolnikov. Vloga Novartisove lokacije v Mengšu je pri tem izjemno pomembna, saj ustvarjamo dodano vrednost pri razvoju in raziskavah ter v tesnem sodelovanju z zunanjimi znanstvenimi inštitucijami in z drugimi Novartisovimi lokacijami razvijamo nove prebojne rešitve za bolnike.«

Foto: Nastja Štemberger


Nazaj