Ljubljana, 28. julij 2020 –  Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes objavila javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je na voljo do največ 9.999,00 EUR, vlogo pa lahko oddajo do 15. 9. 2020 oziroma do porabe sredstev.

SPIRIT Slovenija vabi podjetja, naj izkoristijo priložnost za povečanje prepoznavnosti na tujih trgih, saj sofinancira stroške, ki podjetjem nastanejo zaradi najema zunanjih izvajalcev za izvedbo številnih aktivnosti. Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Podjetje lahko v vlogi za sofinanciranje navede eno ali več aktivnosti iz zgornje tabele, pri tem pa mora upoštevati omejitve pri sofinanciranju tako posamezne kot tudi vseh aktivnosti skupaj, največji skupni znesek sofinanciranja namreč znaša 9.999,00 EUR. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo vlog je 15. 9. 2020. V želji, da bi uporabnikom prihranili čas, olajšali pripravo vloge in skrajšali čas obdelave le te, je SPIRIT Slovenija podjetjem omogočil elektronsko oddajo vloge na javni poziv. To podjetje stori preko uporabniškega računa »Moj SPIRIT«, v katerega se mora predhodno registrirati.

Javni poziv predstavlja ukrep, namenjen blaženju posledic pandemije COVID-19 in je bil pripravljen kot odziv na zaznane težave pri poslovanju mikro, malih in srednje velikih podjetij. V okviru javnega poziva, ki je sofinanciran s pomočjo Republike Slovenija in Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, bo na voljo 800.000,00 EUR. 

Več informacij o samem pozivu in oddaji vloge je na voljo tukaj.


Nazaj