Dokapitalizacijski partnerji, ki so vplačali 230.000 novih rednih delnic Probanke, so za vsako morali odšteti 5.677 tolarjev. To pomeni, da je Probanka povečala svoj kapital za nekaj več kot 1,3 milijarde tolarjev, glede na 6,8 milijard, kolikor je ta znašal ob zadnjem zaključnem računu. "Tudi nadzorni svet, ki je potrdil statutarno in na skupščini potrjeno možnost uprave, da se odloči za dokapitalizacijo, je ocenil da je dobro povečati osnovni kapital naše bačne institucije in da ima Probanka dovolj perspektivnih projektov, ki ga bodo dolgoročno oplemenitili. Dokazali smo namreč, da smo sposobni zagotavljati hitro rast obsega poslovanja Probanke, kar je v naraščajoči konkurenčnosti v Sloveniji na tem področju sicer težko, vendar možno. Z dokapitalizacijo pa se niso bistveno spremenila dosedanja lastniška razmerja med delničarji Probanke. Še naprej naš največji delničar ostaja Perutnina Ptuj z 18,7 odstotki upravljalskih pravic. Ostali posamezni delničarji imajo manj kot deset oziroma manj kot pet odstotne upravljalske deleže (Pivovarna Laško, Avtotehna, Podjejtje za urejanje hudournikov, Cetis, Avtocommerce, Luka Koper, Kovinastroj, Iskratel itd.). Prepričani smo, da bo letošnja dokapitalizacija še utrdila poslovni položaj Probanke, ki se je ustalil na sredini lestvice razvrstitve slovenskih bank glede na njihovo velikost, poleg tega pa okrepila zavezništvo med Probanko in njenimi lastniki," je svoje zadovoljstvo z realizirano dokapitalizacijo danes komentirala mag. Romana Pajenk, predsednica uprave Probanke.

Sicer pa je Probanka, ki se hitro približuje dvoodstotnemu tržnemu deležu bančnih poslov v Sloveniji, letos že bistveno presegla načrtovane parametre poslovanja, število zaposlenih pa se je tudi povečalo nad 210. Samo v petih mesecih poslovanja Probanke, pa je ta finančna institucija ustvarila tudi za 331 milijonov tolarjev bruto dobička.