Glavna dejavnost družbe je proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva. Osnovni kapital je sestavljen iz 353.900 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsaka, ki so bile 6. decembra 2001 izdane v nematerializirani obliki. ISIN koda delnic je SI 003111114 7, skrajšana skupna oznaka KLLG, prvi dan trgovanja prek BTS pa je petek, 26. april 2002. Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana V Ljubljani, 23. aprila 2002
Nazaj