20. in 21. junija 2019, bo v Mariboru potekala že 14. IRDO mednarodna znanstveno-poslovna konferenca »Družbena odgovornost in izzivi časa 2019«. Naslov letošnje konference je »Družbena odgovornost: razvoj, uporaba in merjenje vpliva!«, na njej pa bo več kot 90 avtorjev predstavilo poglede na razvoj, uporabo in merjenje vpliva družbene odgovornosti. Zavedanje vpliva, ki ga imamo na okolje in na družbo kot posamezniki in organizacije je namreč ključno za trajnostni razvoj in družbena odgovornost je svojevrstno orodje za dosego trajnostnega razvoja. Organizator konference je Inštitut za razvoj družbene odgovornosti IRDO, ki letos praznuje 15 let obstoja. Znanstveni partnerji so Univerza v Mariboru, World Organisation of Systems and Cybernatics (WOSC), ki letos praznuje 50 let delovanja, in International Academy for Systems and Cybernetic Sciences (IASCYS). Podporni partnerji so še številne druge organizacije. Častni pokrovitelj konference je Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije.

»Glavna tema konference IRDO 2019 je zagotoviti širši vpogled v to, kar lahko raziskovalci, učitelji in menedžerji storijo in bi morali storiti za vključitev družbene odgovornosti v svoje dejavnosti. Zato bomo razpravljali o metodah za razvoj konceptov družbene odgovornosti, da bi se uskladili s trenutnimi novostmi na tem področju in s potrebnim celostnim razvojem v družbenem, ekološkem in poslovnem okolju, s posebnim poudarkom na refleksivnem vedenju, soodvisnosti in ustvarjalnem sodelovanju,« je o konferenci v povabilu avtorjem zapisal zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Programskega odbora konference.

Na konferenci se bo predstavilo več kot 90 avtorjev s 56 referati iz 8 držav. Govorili bodo o primerih družbeno odgovornega ravnanja v podjetjih, vladnih in nevladnih organizacijah. »S primeri želimo predstaviti, kako ponovno razmisliti o standardnih procesih z več vidikov in kako vanje vključiti družbeno odgovorno ravnanje,« je poudaril ddr. Mulej. Nekateri avtorji bodo predstavili poročanje o merjenju, metodah merjenja vpliva in rezultatih, povezanih z družbeno odgovornostjo, ki podpirajo načrtovanje, izvajanje in optimizacijo družbeno odgovornega ravnanja. Poseben poudarek bo dan organizaciji World Organisation of Systems and Cybernatics (WOSC), ki letos praznuje 50 let delovanja. Predstavniki WOSC-a bodo prvič javno predstavili vsebine kongresa WOSC 2020, ki ga bodo skupaj z Rusko akademijo znanosti (RAS) septembra 2020 izvedli v Moskvi.

Med udeleženci pričakujejo menedžerje, strokovnjake iz različnih področij, vodje oddelkov, učitelje na univerzah in v drugih izobraževalnih organizacijah, raziskovalce, znanstvenike, vodje iz podjetij, vladnih in nevladnih organizacij, študente, mladinske delavce, mladinske organizacije, oblikovalce javnega mnenja in druge. Doslej se je konference vsako leto udeležilo od 50 do 150 udeležencev, predstavlja pa pomemben prispevek različnih avtorjev k znanosti in stroki. Zborniki dosedanjih 14-tih konferenc so javnosti brezplačno dostopni na spletni strani inštituta IRDO, vire za svoje delo pa iz njih črpajo tako študenti, kot učitelji in drugi raziskovalci, strokovnjaki ter menedžerji.

Podporni partnerji konference so World Organisation of Systems and Cybernetics (WOSC), International Academy for Systems and Cybernetic Sciences (IASCYS), European Academy of Sciences and Arts, Salzburg, CSR Europe, Slovensko društvo za sistemske raziskave, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, Akademija za družbeno odgovornost. Medijski partner je Mladina, kliping partner pa Press Clipping. Sponzorja sta Prohit in Medis-M.

Dodatne informacije


Nazaj