Skupina MHP, ena izmed vodilnih mednarodnih kmetijskih in živilsko-pridelovalnih industrij, je javno objavila Trajnostno poročilo za leto 2018, v katerem prikazuje dosežke na področjih trajnosti, dobrobiti živali ter kakovosti in varnosti izdelkov. Poročilo, ki je pripravljeno v skladu z mednarodno priznanimi GRI standardi, prikazuje napredek Skupine MHP v letu 2018.

Ključni dosežki Skupine MHP so:
• Povečanje obnovljivih virov energije za približno osem odstotkov;
• dosledno izboljšanje splošnega zdravja in varnosti v Skupini na vseh področjih se kaže v odsotnosti težav, povezanih z zdravjem zaposlenih;
• upoštevanje vodilnih industrijskih standardov za dobrobit živali, v skladu z najvišjimi predpisi EU in mednarodnimi standardi;
• ustanovitev razvojnega centra MHP in inovativnega digitalnega sistema upravljanja, ki bo omogočil večje usposabljanje in razvojne možnosti za vse zaposlene, vključno s poslovnimi simulacijami in individualnimi treningi;
• vzdrževanje strogih postopkov nadzora kakovosti in varnosti proizvodov, od faze pridelave žit do proizvodnje perutninskih izdelkov.

Dr. John C. Rich (naslovna fotografija), predsednik uprave Skupine MHP, je dejal: »Poročilo prikazuje, da MHP vlaga v najbolj napredne tehnologije s področja trajnostnega razvoja. Ponosni smo na korake, ki smo jih naredili v preteklem letu. Trajnostno poročilo za leto 2018 osvetljuje naše dosežene ambiciozne cilje s področja okoljske trajnosti, dobrobiti živali, varnosti hrane ter razvoja zaposlenih. To dosegamo z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, vključevanjem več mednarodnih certifikatov v naše obrate za proizvodnjo krme in s prenašanjem vedno več digitalnih inovacij v naše delovanje, s čimer skrbimo za nadaljnji razvoj zaposlenih ter za privabljanje najboljših mladih talentov. Doseženi uspehi so okrepili poslovanje Skupine MHP, hkrati pa stremimo k doseganju novih. Prizadevamo si k napredku in na mednarodni ravni si želimo biti vodilni na področju trajnostnega kmetijstva, ki je zavezano kakovosti, okolju in ljudem.«

Trajnostno poročilo Skupine MHP za leto 2018 vsebuje poglavja o upravljanju družbe, kakovosti in varnosti izdelkov, dobrobiti živali, zdravju in varnosti zaposlenih ter o okolju in podnebnih spremembah.


Nazaj