Budimpešta, 2.8. 2019 – Danes je Skupina MOL objavila svoje finančne rezultate za prvo polletje leta 2019. V prvih šestih mesecih je Skupina MOL dosegla 1,15 milijarde USD EBITDA, natanko polovico svojih celoletnih načrtov.

EBITDA v segmentu Upstream (dejavnost raziskav in razvoja) je bil 10% nižji kot v enakem obdobju lanskega leta in je znašal 553 milijonov USD, višje količine so bile namreč več kot izenačene z nižjimi cenami nafte in plina. Segment je ostal največji generator prostega denarnega toka v Skupini MOL. Povprečna dnevna proizvodnja je znašala 111,8 tisoč sodčkov ekvivalenta nafte na dan, kar je za 2% več kot v enakem obdobju predhodnega leta.

EBITDA v segmentu Downstream (dejavnost rafinerij in trženja) je v prvih šestih mesecih leta 2019 znašal 403 milijonov USD, kar je za 18% manj kot v enakem obdobju lanskega leta, največji vpliv na rezultat pa je imelo poslabšanje rafinerijskega okolja.

Na plinskem segmentu – Gas Midstream, je EBITDA v prvem polletju leta 2019 znašal 89 milijonov USD, kar je za 24% nižji rezultat v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018. Po nedavnem nakupu slovaško – madžarskega povezovalnega daljnovoda, je FGSZ (MOL Gas Midstream) postal vodilni plinski operater prenosnega sistema na Madžarskem.

Rast EBITDA na področju Storitev za stranke – maloprodaje ostaja rast dvomestna v lokalnih valutah, predvsem zaradi nadaljevanja dinamične rasti marž tako na gorivih kot trgovskem blagu in storitvah, vendar pa se je merjeno v USD  upočasnila na 6% v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta in tako znašala 207 milijonov USD. Segment še vedno ostaja podprt z močno ekonomsko rastjo v regiji osrednje in vzhodne Evrope, vključno z okvirno 3% rastjo na trgih goriv.

Predsednik upravnega odbora – Izvršni direktor Skupine MOL Zsolt Hernádi je o rezultatih povedal: »Naš prožen, integriran poslovni model nam je v prvi polovici leta 2019 omogočil doseči 1,15 milijarde USD EBITDA, kar je samo nekoliko manj od lanskega izjemnega rezultata, navkljub nižjim cenam nafte in veliko nižjim rafinerijskim maržam. Tako ostajamo na dobri poti, da dosežemo oziroma presežemo naš celoletni načrt 2,3 milijarde USD EBITDA. Nadaljevali smo z generiranjem pozitivnega denarnega tok tudi v času, ko smo skoraj 300 milijonov USD investirali v strateške projekte transformacije, vključno z novim obratom za proizvodnjo poliola, ki poteka v skladu načrti in zastavljenimi roki.«


Nazaj