Ljubljana, 7. 2. 2019 - Čisti dobiček je 32,7 odstotkov višji kot v letu 2017 in predstavlja drugi najboljši poslovni rezultat Skupine SKB, odkar sodi v Société Générale. Donos na kapital se je povečal z 11,7% na 16,6% in razmerje med stroški in prihodki se je zmanjšalo z 52,6% na 49,8%. Ti rezultati so odraz izjemne uspešnosti poslovanja celotne Skupine.

Skupina SKB je povečala čiste bančne prihodke za 9,5%. Povečanje ostaja pomembno kljub izključevanju prihodkov, ki niso povezani s poslovanjem, kot so dividende ali kapitalski dobički. Rast čistih bančnih prihodkov je neposredna posledica močne komercialne dinamike, ki so jo spodbudili kakovost storitev in nenehna skrb za razvoj produktov in kanalov.

Operativni dobiček se je zaradi učinkovitosti povečal za 15,9%. Neto stroški tveganj so imeli že tretje leto zapored znaten pozitivni učinek (+9,5 milijonov evrov) na poslovni rezultat Skupine. To ni le odraz ugodnega finančnega okolja, ampak tudi učinkovitega upravljanja slabih posojil in v celotni Skupini močno razširjene kulture upravljanja s tveganji.  

Banka SKB je povečala tržni delež pri kreditih za 23 bazičnih točk na 10% konec leta 2018. Obseg novih kreditov se je povečal za 5,8% v primerjavi z letom 2017 v vseh segmentih strank, s katerimi banka posluje. Tržni delež stanovanjskih posojil se je povečal za 64 bazičnih točk na 13,9%, obseg novo odobrenih posojil pa se je povečal za 9,7%. Rast obsega novo odobrenih potrošniških posojil pa je, tudi zahvaljujoč preoblikovanju ponudbe hitrih posojil, dosegla 14,2%. Banka je v novembru uvedla obročno kreditno kartico.

Skupni tržni delež posojil pravnim osebam se je povečal za 18 bazičnih točk na 8,7%, pri čemer je bila banka uspešna predvsem pri povečanju obsega posojil majhnim in srednje velikim podjetjem. Sprejetih je bilo več razvojnih pobud za povečanje zadovoljstva strank na področjih, kot sta trgovinsko financiranje in upravljanje z gotovino. SKB je v letu 2018 zbrala za 6,7% več depozitov strank, kar odraža izjemen ugled in trdnost banke. Povečalo se je število računov strank, znaten je porast deleža računov strank privatnega bančništva in iz segmenta mladih, predvsem zaradi dobrega dolgoletnega sodelovanja z e-Študentskim servisom.

V preteklem letu je SKB izboljšala stične točke, prek katerih stranke poslujejo z banko. Vzpostavila je svežo, sodobno in strankinim digitalnim potrebam prilagojeno spletno stran (www.skb.si). V partnerstvu z Novo KBM pa je več kot trikrat povečala mrežo bankomatov po vsej Sloveniji, na katerih lahko stranke brezplačno dvigujejo gotovino. Hkrati je banka razvijala in dopolnjevala storitve MOJ@SKB mobilne banke, tudi pri zagotavljanju varnosti za stranke. V prid vsem strankam so še razširili področje nudenja bančnih storitev s pomočjo Kontaktnega centra. Skupina SKB Leasingb je še utrdila vodilni položaj na področju finančnega lizinga premičnin v Sloveniji. Obseg novo sklenjenih lizinških poslov se je povečal za 9%.

Andre Gardella, glavni izvršni direktor SKB: “V SKB pomagamo našim strankam graditi njihovo prihodnost. Da bi še izboljšali njihovo zadovoljstvo z našimi storitvami, smo v minulem letu popolnoma preoblikovali našo poslovno mrežo in omogočili hitrejše procese odločanja. Več kot trikrat smo povečali število bankomatov, na katerih lahko opravljajo brezplačne dvige gotovine po vsej Sloveniji. Vlagali smo v nove produkte in razvijali dostopne poti, tako za posameznike kot za podjetja. SKB je sedmič v zadnjih osmih letih prejela priznanje revije The Banker kot najboljša banka v Sloveniji. Finančni rezultati so dobri, odražajo močno dinamiko vseh zaposlenih, ki bi se jim ob tej priložnosti rad zahvalil. Hkrati se zahvaljujem našim strankam za njihovo zvestobo. Obljubljamo, da bomo tudi v letu 2019 zavzeto skrbeli zanje in nadaljnji razvoj!«

a) Skupino SKB sestavljajo banka SKB, SKB Leasing in SKB Leasing Select.
b) Skupino SKB Leasing sestavljajo SKB Leasing, ki je v 100% lasti banke SKB, in SKB Leasing Select, ki je v 100% lasti SKB Leasinga.