Slovenci že od nekdaj veljamo za inovativen narod, zato ne čudi, da je Slovenija vodilna med državami centralne in vzhodne Evrope po številu tako imenovanih skritih prvakov (hidden champions). To so zelo uspešna inovativna podjetja, ki so s svojimi prebojnimi rešitvami, tehnologijami in storitvami na svojem področju v samem svetovnem vrhu. Na SPIRIT Slovenija si z različnimi aktivnostmi prizadevajo drznim in tržno usmerjenim inovacijam odpirati vrata v širše slovensko, evropsko in svetovno okolje.

Slovenija predstavlja privlačno in spodbudno okolje za razvoj prebojnih inovacij na mednarodni ravni. Ključen deležnik pri sooblikovanju in koordiniranju slovenskega inovacijskega ekosistema, ki deluje v podporo podjetjem na področju inovativnosti in podjetništva, je javna agencija SPIRIT Slovenija. »Na agenciji se trudimo, da bi v ta ekosistem vključili čim širši spekter deležnikov, ki bi spodbudili pot inovacij v širše slovensko, evropsko in svetovno okolje z neposrednim vplivom na gospodarstvo in dodano vrednost,« poudarja Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija. Pri izvajanju podpornih aktivnosti se agencija aktivno povezuje tako z domačim podjetniškim ekosistemom kot tudi širše, tako na ravni državnih institucij kot na operativni ravni. Z veseljem si izmenjujejo znanje, dobre prakse, povezujejo podjetnike in še veliko več.

Sedež nacionalne kontaktne točke
»SPIRIT Slovenija je sedež nacionalne kontaktne točke za tretji steber v okviru programa Obzorje Evropa. Gre za večletni program Evropske unije za raziskave in inovacije, s proračunom v višini več kot 95 milijard EUR, ki se izvaja med leti 2021 in 2027,« pravi Rok Capl. Na agenciji vsem zainteresiranim ponujajo informacije o razpisih in programih v okviru Evropskega sveta za inovacije (European Innovation Council - EIC), evropskih inovacijskih ekosistemov (European Innovation Ecosystems - EIE) in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovation and Technology - EIT). »Podjetjem ponujamo poglobljene informacije o posameznih programih, usmeritvah pri pisanju projektnih prijav in izbornih postopkih ter jih vabimo, naj izkoristijo našo podporo prebojnim inovacijam za financiranje v okviru programa Obzorje Evropa.«

Evropski svet za inovacije (EIC)
Programi EIC so namenjeni podpori najbolj prodornim inovacijam oz. inovacijskim projektom. Omogočajo optimizirane povratne in nepovratne oblike financiranja ter podporne storitve za učinkovito pretvorbo inovacij v tržne izdelke. Usmerjeni so v zelo tvegane projekte, ki na trgu ne morejo pridobiti drugih oblik financiranja, izkazujejo pa velik potencial za uspeh na globalni ravni. Razpisi se izvajajo večinoma brez definiranih tematik - »bottom up« (EIC Open), deloma pa naslavljajo tudi strateške izzive (EIC Challenges), in sicer na vseh stopnjah razvoja inovacije (Iskalec/Pathfinder, Prehod/Transition, Pospeševalec/Accelerator). EIC prodornim inovatorjem ponuja tudi tako imenovane poslovno pospeševalne storitve (BAS), s katerimi jih želi Evropska komisija dodatno podpreti in jim pomagati na poti do uspešne globalne komercializacije razvitih rešitev. S temi ukrepi gradijo t. i. EIC skupnost (EIC Community), ki še dodatno pripomore k hitrejši in uspešnejši komercializaciji razvitih rešitev in rasti podjetij na globalni ravni. Več informacij o programih EIC.

Evropski inovacijski ekosistemi (EIE)
Program EIE je usmerjen v razvoj inovacijskih ekosistemov v Evropski uniji. Namenjen je krepitvi povezovanja regionalnih in nacionalnih akterjev na področju inovacij ter podpori izvajanju skupnih čezmejnih inovacijskih programov držav članic in pridruženih držav. Obsega tako programe za izboljšanje mehkih veščin za inovacije kot tudi programe na področju raziskav in inovacij z vlaganji v razvoj in doseganje t. i. ciljnih destinacij. Programi se izvajajo preko javnih razpisov za projekte na razpisanih tematikah in javnih naročil za podporne storitve.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
EIT že vse od leta 2008 krepi inovacijski potencial EU s povezovanjem izobraževanja, znanosti in gospodarstva. Močne skupnosti znanja in inovativnosti (Knowledge and Innovation Communities - KIC) na področjih globalnih družbenih izzivov povezujejo več kot 2.000 evropskih partnerjev iz izobraževalne, raziskovalne in gospodarske sfere. Inovacije spodbujajo preko razpisov, dogodkov in številnih izobraževanj, kjer so po zadnjih podatkih za 2019/2020 slovenske organizacije prejele 3,63 milijona evrov sredstev in s tem postavile Slovenijo na 7. mesto po pridobljenih sredstvih na prebivalca med EU državami. Več informacij o programih EIT.

Podpora podjetniškim potencialom zagotovljena
Po neuradnih podatkih je delež inovacijsko aktivnih podjetij v Sloveniji med 30 in 40 odstotkov, zato si država prizadeva podporno okolje za spodbujanje inovativnega podjetništva še bolj okrepiti in te številke izboljšati. Ključne aktivnosti bodo v prihodnjih letih usmerjene v sistemsko izboljšanje učinkovitosti in usklajenosti upravljanja področja raziskav, razvoja in inovacij, saj je inovativnost namreč eden najpomembnejših gradnikov gospodarstva.

SPIRIT Slovenija bo v sodelovanju z drugimi državnimi institucijami še naprej izvajal vse potrebne aktivnosti, da bo podjetniška podpora v Sloveniji kakovostna, sodobna in primerna za vse inovativne in ambiciozne ideje. »S sofinanciranjem in zagotavljanjem koordinacije, povezovanjem doma in v tujini, usposabljanjem ter zagotavljanjem standardov kakovosti delovanja podpornih institucij, želimo tudi v prihodnje zagotavljati globalno konkurenčno podporo za vse inovativne podjetniške potenciale,« še dodaja Rok Capl.

Dr. Milana Karajić, vodja projektov, MAGNETI LJUBLJANA d. d.: »Nacionalna kontaktna točka za program Obzorje Evropa, ki deluje pod okriljem SPIRIT Slovenija, je dobro orodje za iskanje javnih razpisov in pomoč pri prijavi nanje. Prav uspešno pridobljeni projekti iz razpisov Obzorje, EIT RM, MGRT, ARRS in Ministrstva za izobraževanje in znanost nam omogočajo razvoj novih materialov, krožnih poslovnih modelov in digitalizacijo podjetja. Sami se že vrsto let uspešno prijavljamo na slovenske in evropske javne razpise ter s pomočjo domačih in tujih partnerjev, potencialnih kupcev in izobraževalnih ustanov ostajamo med vodilnimi proizvajalci trajnih magnetov v Evropi. Slovenskim podjetjem svetujemo aktivno vlogo pri iskanju in prijavah na ustrezne javne razpise, s čimer lahko zagotovijo dodatno podporo svojim prebojnim inovacijam.«

Daniel Avdagič, direktor AV Living Lab: »Ugotovili smo, da je formula do prebojnih idej prava mera poguma in vztrajnosti. Sploh slednja je pomembna, saj je konkurenca med konzorciji v evropskih inovacijskih projektih velika. Uspešno pridobljen projekt pomeni povezovanje, dostop do raznolikih izkušenj in kulturnih okolij, kar pohitri inoviranje, hkrati pa si sodelujoči partnerji na ta način pridobijo znanja in izkušnje za nove projekte in inovacije. V takšnem sodelovanju vidimo priložnost, da najbolj napredne evropske tehnologije in rešitve pripeljemo v Slovenijo, v edinstven živi laboratorij v BTC Cityju Ljubljana, s čimer sooblikujemo mobilnost prihodnosti. Podjetjem svetujemo, naj se povežejo z drugimi, ki že uspešno izvajajo evropske inovacijske projekte. Na tak način se lahko enostavneje vključijo v že oblikovane konzorcije in iz prve roke pridobijo izkušnje glede prijavljanja ter izvajanja projektov. Naše podjetje je trenutno vključeno v dva evropska inovacijska projekta, ki ju financira EIT Urban Mobility. Skupaj s partnerji razvijamo robotskega asistenta, ki bo otrokom in starejšim pomagal varneje prečkati cesto in raziskujemo, kako uporabiti odslužene avtomobilske baterije za e-hranilnike.«

Podjetji AV Living Lab d. o. o. in Magneti, d. o. o. sta tudi ambasadorja slovenskega gospodarstva, v sklopu nacionalne komunikacijske kampanje I feel Slovenia. Green. Creative. Smart., ki jo vodi SPIRIT Slovenija. SPIRIT Slovenija z različnimi ukrepi in aktivnostmi za podjetja sledi svoji viziji in poslanstvu, ki je že od ustanovitve dalje - biti »one stop shop« za podjetja v vseh fazah njihovega poslovanja. Naslednje leto agencija praznuje 10. obletnico delovanja pod tem imenom, sicer pa se lahko pohvali z več kot četrt stoletno zgodovino uspešnega delovanja v podporo slovenskim podjetjem ter vzpostavljanju in krepitvi podpornega podjetniškega ekosistema doma in v tujini. V tem času so skupaj z uporabniki njihovih storitev spisali že nešteto uspešnih podjetniških zgodb.


Nazaj