Bled (4 . - 5. april 2019): Več kot 500 kadrovskih managerjev iz 32 držav, ki so se zbrali na Bledu na vseevropskem HR kongresu, je poudarilo, da je za poslovni uspeh vselej potrebno najti skupni imenovalec zaposlenega in organizacije - pri čemer kadroviki predstavljajo vezivo podjetij. Kadrovska managerka leta 2019 je postala Nataša Bazjak Cristini, regionalna HR direktorica v  Atlantic Grupi (naslovna fotografija).

“Tradicija humanizma in demokracije je ključna osnova za razvoj evropskih institucij. Kakovost življenja, trajnostni razvoj, enakost in občutek za skupnost so temeljne evropske značilnosti. Evropa je dokaz upanja v človečnost. V tej tradiciji je zakoreninjena tudi naša, torej kadrovska stroka. Naša dolžnost je, da ustvarjamo organizacije, ki v zaposlenih vzbujajo motivacijo, strast in zadovoljstvo,” je uvodoma poudaril Lucas van Wees, predsednik Evropske kadrovske zveze (EAPM), s sedežem v Nemčiji, povezuje 32 nacionalnih združenj, vanj pa je včlanjenih več kot četrt milijona kadrovskih managerjev.

Materialna blaginja ni edino, kar vpliva na visoko kakovost življenja. “Slovenija je glede blaginje in kakovosti življenja v vrhu Evrope, pomembno pa se je zavedati, da jo ustvarjamo skupaj,” je uvodoma poudaril  Peter Ribarič, direktor Planet GV.

Gregor Rajšp, predsednik Slovenske kadrovske zveze in direktor menedžmenta človeških virov in organizacije v Mercatorju, je poudaril, da je za Slovenijo resnična čast, da smo gostili Evropski kadrovski kongres, ki je že 29 zapored, in prvič v naši regiji. »Zbralo se je rekordno število kadrovikov, kar 500 nas je tukaj na Bledu. Poglobili se bomo v najsodobnejše vsebine, s katerimi se ukvarjajo današnji kadroviki. To so kultura, agilnost, sodobno voditeljstvo in kompetence kadrovskih delavcev v prihodnosti.”

Tom Haak, ustanovitelj in direktor inštituta HR Trend Institute, je dejal, da se je v preteklosti ravnanje s človeškimi viri osredinjalo zlasti na standardizacijo in na pristop, ki je enak za vse. Sedanjost pa kliče po novih rešitvah. HR Trend Institute vsako leto izda napoved trendov v HR. »Vodilni trend leta 2019 je: personalizacija. Priča smo ključnemu preobratu - tradicionalno je kadrovska praksa izhajala iz potreb organizacije, danes pa je izhodišče prestavljeno v polje individualnih potreb, želja in zmožnosti zaposlenih.«

»Kulturna raznolikost ima dolgoročne pozitivne učinke na uspešnost podjetij in gospodarsko rast,« je dejal Richard Farkas, direktor podjetja Argonaut.

Redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani prof. Aljoša Valentinčič je predaval o pomenu videza. »Nekaj tako »banalnega« kot je fizična privlačnost ima učinek celo na zaslužek, saj naj bi bili zaposleni, ki se ponašajo s privlačnim izgledom, bolj zdravi, inteligentnejši in menda celo manj nevrotični – omenjena »mešanica« pa naj bi prispevala k višjemu zaslužku.«

Prof. Lucija Mulej Mlakar, doktorica sociologije znanosti, poslovna antropologinja, direktorica podjetja Budnjani je dejala: »4Q, povezovanje inteligenc, in sicer racionalne, čustvene, duhovne in fizične, je koncept prihodnosti. Ekonomija ob zavedanju vstopa tehnologije v privatno, intimno in intrinzično, spreminja podobo dobička in vrednosti. Samo tisti, ki bodo znali podzavestne sile obelodanjati in tisti, ki bodo znali prevajati strast v številke in življenjsko silo v dobičke, bodo uspeli.«

Sklepni govor je imel Emil Tedeschi, predsednik uprave in izvršni direktor podjetja Atlantic Grupa, ki je poudaril: » Korporativna kultura v uspešnih podjetjih ne temelji na procedurah, sistemu, pravilih, temveč na neotipljivem – na čustvih, spoštovanju, ponosu.«

Ob zaključku prvega dne so bili podeljena tudi priznanja, in sicer:
- Kadrovski up za znanstveno delo s področja HR – med diplomskimi in magistrskemi dela je bila izbrala Zala Slana.
- Slovenska kadrovksa zveza je srebrno plaketo za uspešno delo na nacionalni in mednarodni ravni podelila Roku Zupančiču.
- Kadrovska managerka leta 2019 je postala Nataša Bazjak Crisini, regionalna HR direktorica v  Atlantic Grupi.  »Za uspešnim podjetjem bodo vselej zaposleni, mi, kadroviki, pa jih moramo motivirati in verjeti vanje. Osnova je spoštovanje.«