Združenje The Brewers of Europe je v teh dneh podprlo skupni okvir s sektorji drugih alkoholnih pijač za prostovoljno navajanje sestavin in informacij o hranilnih vrednosti. Hkrati pa je poudarilo dolgoletno zavezo pivovarjev k preglednosti na tem področju, tako kot to pričakujejo Evropska komisija, Evropski parlament, Zdravstveni svet, civilnodružbene skupine in, najpomembneje, potrošniki.

Leta 2015 se je združenje The Brewers of Europe zavezalo k prostovoljnem navajanju sestavin in informacij o hranilnih vrednosti, kar je v skladu z zakonodajo EU.  Evropska komisija, drugi oblikovalci politik ter nevladne organizacije na področju zdravja potrošnikov in javnega zdravja to zavezo pozdravljajo.

Raziskava iz leta 2016, ki jo je izvedlo podjetje GfK, in je zajemala več kot 9000 odraslih iz 9 držav je razkrila, da 86 % Evropejcev meni, da bi morale tudi alkoholne pijače imeti navedene sestavine in prikazati informacije o hranilnih vrednosti na 100 ml. To je tudi zakonska referenčna količina, določena za alkoholne pijače in jo že uporabljajo potrošniki pri primerjanju vseh drugih pijač.  Medtem ko bi dve tretjini Evropejcev za dostop do sestavin in informacij o hranilnih vrednosti alkoholnih pijač uporabilo različne spletne vire, jih 70 % še vedno pravi, da bi uporabili nalepko na embalaži kot ključni vir informacij.

»Združenje The Brewers of Europe se je strinjalo s ključnimi ugotovitvami poročila Evropske komisije o označevanju alkohola marca 2017, da ni objektivnih razlogov, ki bi upravičevali odsotnost sestavin in informacij o hranilnih vrednosti alkoholnih pijač ali pristranskega obravnavanja nekaterih alkoholnih pijač«, je dejal Pierre-Olivier Bergeron, glavni sekretar združenja The Brewers of Europe.

Več kot 70 % piv v EU trenutno navaja sestavine na nalepki, medtem ko okoli 40 % piv že navaja tudi kalorije. Gre za rešitve, ki so popolnoma v skladu z zakonodajo EU in so dopolnjene z informacijami na digitalnih platformah, pri tem pa prav tako pogosto vključujejo celotno označbo hranilnih vrednosti.

Komisar EU za zdravje in varnost živil Vytenis Andriukaitis,  se je odzval na te zadnje podatke o izvajanju in o ponovni potrditvi zaveze združenja The Brewers of Europe, ki je temelj, na katerem bi pivovarji izvajali novi dogovorni okvir: »Cenim odločnost in prizadevnost, s katerima se združenje The Brewers of Europe in pivovarski sektor zavezujeta k zagotavljanju informacij potrošnikom. Pivovarje spodbujam, da nadaljujejo z dobrim delom in me obveščajo o napredku«.

V pivovarskem sektorju so prepričani, da ni nobenega razloga, da potrošniki ne bi bili seznanjeni s primerljivimi informacijami na seznamu sestavin ali o energijski vsebnosti brezalkoholnih pijač in da ne bi imeli dostopa do enakovrednih informacij za alkoholne pijače nad 1,2 % volumenskega deleža alkohola.

»Pozdravljamo današnji korak naprej, ki so ga naredili sektorji drugih alkoholnih pijač in se z združenjem The Brewers of Europe pridružili k skupnem dogovoru za navajanje sestavin in informacij o hranilnih vrednosti. Evropski pivovarski sektor je imel odločilno vlogo pri prizadevanju za samoregulativni okvir, ki bi odpravil anomalijo splošnega izvzetja alkoholnih pijač iz obveznosti navajanja sestavin in energijskih vrednosti”, je dejal Pierre-Olivier Bergeron, glavni sekretar združenja The Brewers of Europe. »Zadovoljen sem, da se tudi sektorji drugih alkoholnih pijač pridružujejo pivovarjem na tej poti. Sedaj pričakujemo, da bodo naša dejanja nadzirana na popolnoma pregleden način in da bomo vsi obravnavani glede izvajanja.

Evropska pivovarska zaveza, ki je bila predstavljena v evropskem parlamentu leta 2012, je prostovoljna pobuda pivovarjev po vsej Evropi za podporo držav članic EU v sklopu Foruma o alkoholu in zdravju Evropske unije. Združenje The Brewers of Europe, ki je ustanovni član Foruma, je pozvalo evropske pivovarje, da se zavežejo k sprejemanju usklajenih in merljivih ukrepov v sklopu treh področij dejavnosti. Prvo od teh je prav povečanje znanja potrošnikov o pivu in o njegovem odgovornem uživanju.

Marca 2015 je združenje The Brewers of Europe v Bruslju oznanilo pomembno prostovoljno namero pivovarjev po vsej Evropi, da navedejo sestavine in informacije o hranilnih vrednostih, in sicer v skladu z zakonskimi zahtevami za vse brezalkoholne pijače, vključno z brezalkoholnim pivom.  


Nazaj