SID banka je kot članica NEFI – mreže evropskih finančnih institucij, gostila pomembno srečanje visokih predstavnikov 18 evropskih razvojnih bank in spodbujevalnih finančnih institucij, Evropskega investicijskega sklada in Evropske komisije v Ljubljani. Glavne teme srečanja so bili izzivi držav članic in njihovih gospodarstev zaradi posledic energetske krize, zelenega prehoda, nove Evropske finančne perspektive in drugo ter razgrnitev ključnih strategij in definicije vlog razvojnih bank po soočanju s temi izzivi.

Članica uprave SID banke, mag. Stanka Šarc Majdič, je z uvodnim nagovorom otvorila dvodnevno konferenco: »Celoten finančni sektor je kot pomemben deležnik vpet v zagotavljanje prehoda na bolj trajnosten gospodarski model. Združenje NEFI, ki ga soustvarja SID banka, se je izkazalo za eno bolj učinkovitih platform za deljenje dobrih praks. V SID banki se zavzemamo, da bo naše poslovanje do leta 2050 ogljično nevtralno. Enako želimo ozavestiti naše stranke, ki so večinoma mala in srednja podjetja, in jih podpreti pri zeleni preobrazbi. Prehod na bolj trajnosten gospodarski model bo tako imel pomembno vlogo na našem srečanju.«

Poleg gostiteljice dogodka, SID banke, so bili na konferenci prisotni še visoki predstavniki 17 evropskih razvojnih bank in spodbujevalnih institucij, članic združenja NEFI. NEFI namreč združuje 20 nacionalnih spodbujevalnih bank in finančnih institucij (NPBI) iz kar 20 evropskih držav in se zavzema za olajšanje dostopa do financiranja malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP). Članice združenja NEFI so v letu 2021 podprle 334.133 MSP-jev s posojili in garancijami v skupni višini skoraj 120 milijard EUR. Združenje NEFI je pomemben sogovornik Evropske komisije in EIB skupine pri oblikovanju razvojnih politik in posredovanju EU sredstev evropskemu gospodarstvu.

Članice NEFI so se seznanile z glavnimi dosežki in zastavljenimi cilji, ki si jih je NEFI zadal za obdobje od leta 2022 do 2025. Govorci so poudarili predvsem strukturne izzive prehoda na zelene tehnologije, ki so jih dodatno poglobili zdravstvena kriza zaradi epidemije Covid-19 in učinki vojne v Ukrajini. Medtem, ko je omejevanje javnega življenja zaradi epidemije Covid-19 posebej prizadelo MSP-je, je močan dvig gospodarske dejavnosti ustvaril nove izzive v obliki pomanjkanja kvalificirane delovne sile. Poleg naraščajočih stroškov energije je prišlo tudi na svetovni ravni do splošnega povečanja vhodnih stroškov na vseh področjih. MSP vedno znova navajajo razpoložljivost kvalificirane delovne sile in proizvodne stroške kot glavna vprašanja prihodnosti, ki jim je potrebno posvetiti več pozornosti.

Na vlogo razvojnih bank in spodbujevalnih institucij (v nadaljevanju: NPBI) v InvestEU so podali svoj pogled tudi predstavniki Evropskega investicijskega sklada in Evropske komisije ter poudarili pomen finančnih instrumentov vloge NPBI pri njihovem izvajanju. Evropskim institucijam so v okviru zaključene izjave med drugim predlagali, da namenijo večjo pozornost transparentnosti in poenostavitvi postopkov pridobivanja EU sredstev, prilagoditvi pravil državnih pomoči v smeri večje podpore podjetjem in poenostavitvi pogojev za pridobivanje EU sredstev za razvojne institucije, ki so opravile stebrno presojo. V času krize so NPBI tako dokazali, da se lahko EU in gospodarstvo zanese nanje, saj gospodarstvu pomagajo hitro, zanesljivo in skladno z lokalnimi potrebami.

Opis naslovne fotografije: Stanka Šarc Majdič, članica uprave SID banke na konferenci NEFI HLM