MARIBOR, 6. 09. 2018 - Od 3. do 5. septembra 2018 je Energetska agencija za Podravje, v okviru mednarodnega projekta MEM, v Mariboru organizirala in izvedla srečanje projektnih partnerjev. Srečanje je potekalo v Razstavišču Urban, na Grajski ulici 7.

MEM (Municipal Energy Management, energetsko upravljanje v občinah) je mednarodni projekt sofinanciran s strani Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, stavb in nuklearne varnosti ter evropske iniciative » Europaische Klimashutzintiative – EUKI«. Projekt se osredotoča na učinkovito energetsko upravljanje v občinah in prinaša nove izzive in priložnosti štirim projektnim partnerjem oz. regijam Nemčije, Bolgarije, Litve in Slovenije. Srečanja v Mariboru so se udeležili vsi partnerji projekta. Partner iz Slovenije je Energetska agencija za Podravje – ENERGAP, ki ima na področju energetskega upravljanja v lokalnih skupnostih veliko znanja in izkušenj.

Vsebina tridnevnega srečanja se je osredotočala na predstavitev različnih pristopov in metodologij pri izvajanju energetskega upravljanja v partnerskih mestih, izmenjavi izkušenj in znanj. Partnerji so predstavili nabor izbranih javnih stavb v katerih se bodo tekom projekta izvajale specifične aktivnosti kot so analiza energetskega stanja, načrtovanje in izvajanje ne-investicijskih ukrepov s področja optimizacije energetskih sistemov in organizacije, izvedba izobraževalnih aktivnosti za različne ciljne skupine, ipd. Z izvedbo ustrezno načrtovanih ne-investicijskih ukrepov je namreč v posamezni stavbi mogoče prihraniti tudi do 10 % rabe in stroškov energije. Eden od ključnih ciljev projektnih aktivnosti je, poleg doseženih prihrankov energije, vzpostaviti takšen sistem energetskega upravljanja, ki bo učinkovit in bo zadovoljeval potrebe, ki jih ima občina na tem področju. Osnova za to je izvajanje Uredbe o energetskem upravljanju v javnih stavbah.

Partnerji smo v okviru srečanja izmenjevali izkušnje in znanje tudi na terenu. Obiskali smo III. gimnazijo v Mariboru in Vrtec Ivana Glinška Maribor ter se seznanili z nameščenimi energetskimi sistemi in izvajanjem energetskega upravljanja v stavbah.

Več informacij o dogodku najdete na www.energap.si, več o projektu MEM najdete tukaj.