V okviru srečanj OECD o upravljanju izobraževanj odraslih od od 3. do 5. julija po metodologiji in s sodelovanjem OECD poteka strokovno srečanje Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji. Za Slovenijo projekt vodi dr. Ben Game iz OECD. Koordinacijo projekta v Sloveniji pa vodi Ema Perme in dr. Mojca Štraus iz MIZŠ v sodelovanju z ACS. Delovnih srečanj, na katerih obravnavajo vsebine upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji, se udeležujejo predstavniki različnih vladnih organizacij in deležnikov ter lokalnih in regionalnih struktur.

Vsebinsko so srečanja vezana na podrobni pregled zadnjega osnutka predlogov politikam za ustrezno in učinkovito upravljanje izobraževanja odraslih v Sloveniji. To vključuje izboljšanje delovanja na vladni ravni, vzpostavljanje povezav, krepitev odgovornosti, prepoznavanje pristojnosti, sodelovanje z lokalno in regionalno ravnijo, različnimi vključenimi deležniki ter drugimi akterji. Slovenija je ena od desetih držav OECD, ki sodeluje v procesu Strategije spretnosti, in ena od treh, ki nadaljuje proces v drugi fazi, prva pa po številu vključenih vladnih resorjev (ministrstev). Za OECD je vsekakor pomemben primer odgovornosti do potrebnih sprememb in aktivnosti po objavi raziskave PIAAC.

Besedilo, foto in video: Janez Platiše