10. oktober 2019 - Oddelek Kmetijskih rešitev podjetja BASF cilja na večji tržni delež in rast za eno odstotno točko nad kmetijskim trgom. Cilj oddelka je 50-odstotno povečanje prodaje do leta 2030. Ta bo v veliki meri prispeval k cilju Skupine BASF, in sicer k prodaji v vrednosti 22 milijard evrov do leta 2025. To nameravajo doseči s produkti Accelerator, ki pomembno prispevajo k trajnosti v verigi vrednosti. EBITDA pred posebnimi postavkami oddelka Kmetijskih rešitev podjetja BASF naj bi dosegla 5-odstotno letno rast.

»BASF se po vsem svetu sooča z naraščajočimi zahtevami kmetov, regulatorjev in potrošnikov, ki si želijo večjega prispevanja v družbi, tako v finančnem, družbenem kot okoljskem smislu. S svojo strategijo razvoja kmetijstva, ki temelji na inovacijah, odgovarjamo na ta izziv z osredotočanjem na potrebe kupcev in družbe. Verjamemo, da bomo našli pravo ravnovesje za uspeh – za kmete, kmetijstvo in prihodnje generacije,« je dejala Saori Dubourg, članica nadzornega sveta na dnevu Capital Markets Day v Kmetijskem inovativnem centru BASF v Gentu, v Belgiji.

Strategija razvoja kmetijstva podjetja BASF temelji na inovacijah, ki kmetom omogočajo zadovoljitev potreb rastoče populacije in spopadanje z izzivi, kot so omejena orna zemlja, nevarnost bolezni in klimatske spremembe. Inovacijski načrt podjetja BASF za kmetijstvo podpira povečanje proračuna za raziskave in razvoj na približno 900 milijonov evrov v letu 2019. Do leta 2028 bo BASF predstavil več kot 30 novih produktov s prodajnim potencialom več kot 6 milijard evrov. Ti vključujejo več kot osem aktivnih sestavin kot tudi edinstvene učinkovine in visoko uspešna semena hibridne pšenice, soje, oljne ogrščice, bombaža in zelenjave. BASF se s svojo ponudbo za kmete in kmetijsko industrijo aktivno usmerja k trajnostnim rešitvam z vključevanjem trajnostnega razvoja v vse poslovne odločitve in odločitve o portfelju. »Merila trajnostnega razvoja so močno zastopana v našem celotnem procesu raziskav in razvoja z namenom prepoznavanja in nadaljnjega razvoja spojin, ki so koristne tako za kmete kot okolje,« je dejal Peter Eckes, predsednik bioznanstvenih raziskav pri podjetju BASF.

Krepitev uporabniške izkušnje
»S svojo strategijo odpiramo novo poglavje, ki postavlja poslovanje kmetov v središče vsega, kar počnemo,« je dejal Vincent Gros, predsednik oddelka Kmetijske rešitve pri BASF-u. »Kmetje vzgajajo kombinacijo različnih pridelkov z različnimi cikli rasti in pridelovalnimi zahtevami. Zato se osredotočamo na izbrane kombinacije pridelkov, znane kot sistemi žetve, kjer je naša ponudba zmagovalna. Tako lahko najbolje podpremo svoje stranke pri maksimizaciji donosa, blažimo vremenska tveganja ter posledice bolezni, hkrati pa jim pomagamo pri izpolnjevanju družbenih zahtev.«

Po uspešni strukturni integraciji podjetij in sredstev, ki jih je BASF kupil od podjetja Bayer, je lahko BASF v manj kot letu dni kmetom ponudil portfelj kmetijskih rešitev, ki vključuje semena, učinkovine, zaščito za pridelke in digitalne rešitve. Kot eno izmed vodilnih svetovnih podjetij za kmetijske rešitve se BASF osredotoča na štiri glavne strateške segmente kupcev in njihove sisteme pridelka: sojo, koruzo in bombaž v Amerikah; pšenico, oljno ogrščico in sončnice v Severni Ameriki ter Evropi; riž v Aziji; sadje in zelenjavo po vsem svetu. Te rastline skupaj predstavljajo približno 70 odstotkov svetovnega trga.

BASF bo ustvaril nove prihodkovne tokove iz digitalnih rešitev v kmetijstvu. Na osnovi svojega pionirskega digitalnega strokovnega znanja v kmetijstvu kot tudi z močno zavezanostjo partnerstvom bo podjetje zagotavljalo digitalne rešitve, ki dodajajo vrednost načinu, kako kmetje uporabljajo produkte podjetja BASF, upravljajo svoje kmetije in kupujejo proizvode ter storitve. Poleg tega bo BASF uporabil natančne tehnologije in digitalizacijo za prihodnje inovacijske priložnosti v kmetijstvu. To vključuje nove poslovne modele, ki temeljijo na rezultatih.

Znatno povečana prodaja in EBIT pred posebnimi postavkami v prvi polovici leta 2019
V prvi polovici leta 2019 je oddelek Kmetijskih rešitev povečal prodajo v primerjavi s predhodnim letom za 38 odstotkov, torej na 4,4 milijarde. Na to so vplivale predvsem spremembe portfelja zaradi nakupa podjetij in sredstev podjetja Bayer avgusta 2018. EBIT pred posebnimi postavkami oddelka Kmetijskih rešitev se je povečal za 23 odstotkov, na 861 milijona evrov v prvi polovici leta 2019, in sicer večinoma zaradi deleža, ki so ga prispevala kupljena podjetja.

O oddelku Kmetijske rešitve podjetja BASF
S hitrim naraščanjem števila prebivalcev je svet čedalje bolj odvisen od naše sposobnosti razvoja in ohranjanja trajnostnega kmetijstva ter zdravega okolja. Da bi to uresničili, sodelujemo s kmeti in strokovnjaki za kmetijstvo, zatiranje škodljivcev in drugimi. Zato vlagamo v močan raziskovalni in razvojni program ter v širok portfelj, ki vključuje semena in učinkovine, kemično in biološko zaščito pridelkov, ravnanje z zemljo, zdravje rastlin, zatiranje škodljivcev in digitalno kmetovanje. S strokovnimi skupinami v laboratoriju, na terenu, v pisarni in proizvodnji povezujemo inovativno razmišljanje in delovanje v praksi, da bi ustvarili realne ideje, ki delujejo – za kmete, družbo in planet. V letu 2018 je naša divizija ustvarila 6,2 milijarde evrov prodaje. Za več informacij obiščite www.agriculture.basf.com ali katerega koli od naših družbenih kanalov.


Nazaj