Izdajatelj je dne 15.10.2003 borzo obvestil, da so po izteku zakonsko predvidenega roka treh mesecev po skupščini izpolnjeni pogoji skladno s 54. členom ZTVP-1, ker nobeden od delničarjev, ki na skupščini niso bili zastopani, ni umaknil soglasja k navedenemu sklepu.

Ljubljana, 15. oktober 2003


Nazaj