12. oktobra 2017 je potekala razširjena seja Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije (TZS), katere so se udeležili člani Upravnega odbora TZS, predsedniki uprav in generalni direktorji trgovinskih družb. Obravnavan je bil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini, ki ga je v Državni zbor RS vložil Andrej Čuš. Predlog novele zakona predlaga zaprtje trgovin ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih, ki so dela prosti dnevi.

Stališče članov UO TZS, ki so se sestali v razširjeni sestavi, do Čuševega predloga zakona je, da tega predloga zakona ne podpira. Besedilo predloga novele zakona namreč posega v vsaj tri z ustavo zagotovljene pravice, in sicer v svobodno gospodarsko pobudo, v načelo poštene in svobodne konkurence in v načelo enakosti pred zakonom.

Člani UO TZS so si bili enotni, da je razprava tako o delovnem času zaposlenih kot o obratovalnem času prodajaln potrebna, zato se bo TZS v prihodnjih dneh sestala z vsemi deležniki, vključno s sindikati, ter skupaj z njimi poizkušala oblikovati stališče do nedeljskega dela.