Skupina IKEA (INGKA Holding B.V. in njegove odvisne družbe) je največji svetovni maloprodajni ponudnik opreme za dom in ena izmed 11 različnih skupin podjetij, ki upravljajo in imajo v lasti prodajne kanale IKEA po franšiznih dogovorih z Inter IKEA Systems B.V.

Ključni poudarki v poslovnem letu 2017 vključujejo:
- Odprli smo prvo vodilno trajnostno IKEA trgovino, ki se nahaja v mestu Kaarst, v Nemčiji.
- Po lansiranju ponudbe solarnih panelov za dom IKEA Home Solar na Poljskem in v Belgiji (poleg Nizozemske, Švice in Združenega kraljestva), so cenovno dostopni paneli za dom zdaj na voljo na petih trgih. 
- 416 vetrnih turbin na enajstih trgih in 750.000 sončnih panelov na naših stavbah.
- Obnovljiva energija, ki jo proizvedemo, zadostuje za 73 % energije, ki jo porabimo pri našem poslovanju.
- Več kot 100 pobud, ki prispevajo h krožnemu gospodarstvu – od prevzemanja rabljenih izdelkov do delavnic za prenovo tekstila.
- Več kot 200.000 kg hrane smo prihranili v okviru našega prizadevanja, da do leta 2020 živilske odpadke v restavracijah IKEA zmanjšamo za 50 %.
- 49 % poslovodji in 53 % managerjev Skupine je žensk. Na osmih trgih smo zagnali programe za pomoč beguncem pri pridobivanju prvih delovnih izkušenj v novi državi.  

Od 1. februarja 2018 je glavna direktorica za trajnostni razvoj Pia Heidenmark-Cook. Pred tem je leto dni opravljala delo še prej pa bila zadolžena za vpeljevanje trajnostnih praks po malopradajnih poslovalnicah IKEA.

“Odločili smo se, da se osredotočimo na ljudi in planet ter pokažemo, da je trajnost gonilo inovacij in obnovljivosti. Na primer - zelena energija je z zagonom naše ponudbe IKEA Home Solar (solarni paneli za dom) postala cenovno dostopna mnogim. Vesela sem, da z nastopom svoje nove vloge postajam tudi del našega naslednjega velikega koraka na poti razvoja pozitivnega odnosa do ljudi in planeta” je povedala Pia Heidenmark-Cook, glavna direktorica za trajnostni razvoj, INGKA Holdinga B.V. in njegovih odvisnih družb.

Za informacije o trajnostnem delovanju v celotnem franšiznem sistemu IKEA ter ponudbi in dobavi si oglejte Trajnostno poročilo Skupine Inter IKEA za poslovno leto 2017.