Zavedamo se, da oskrba z živili spada med eno od kritičnih dejavnosti, nujno potrebnih za delovanje države, zato smo zavezani, da se s skupnimi močmi potrudimo za nemoten potek dela. Pri HOFERju si prizadevamo, da kljub opaženem višjem povpraševanju sprotno zagotovimo ustrezne količine živil. Naša nabavna mreža je razvejana in široka, zato se lahko hitro prilagajamo. Trenutno dovoz živil v naše centralno skladišče v Lukovici poteka večinsko brez posebnosti, so pa količine dostav večje, s čimer odgovarjamo na večje povpraševanje in tako zagotavljamo zadostne količine. Hkrati tudi na področju centralnega skladišča že izvajamo dodatne preventivne ukrepe (razkuževanje ob uvozu, razkladanju, informiranje o higienskih standardih itd.)

Preventivni ukrepi v trgovinah
Odgovornost do naših kupcev je izrednega pomena, zato smo v trgovinah uvedli številne preventivne ukrepe. Vsakih nekaj ur tako vse površine, ki se jih kupci dotikajo pogosteje (ročaji vrat, področje blagajne, oddelek pekarne, zlagalne police in podobno) temeljito razkužimo. Posebno pozornost namenjamo tudi ročajem nakupovalnih vozičkov in košar, ki jih temeljito razkužujemo vsakodnevno. Kmalu bodo v trgovinah na voljo tudi postaje za razkuževanje rok, med tem časom pa si lahko kupci roke razkužijo ob blagajni, kjer imajo zaposleni na razpolago ustrezna razkužila.

Kupce opominjamo tudi na spoštovanje higienskih standardov z obveščevalnimi tablami. Posebno pozornost namenjamo ustreznemu ravnanju s pekovskimi izdelki, ki si jih kupci izberejo in postrežejo sami, pri čemer so jim na voljo prijemalke in higienske rokavice. Vodilo postrežbe je opazno označeno z informativnimi nalepkami na prodajnih regalih in poziva k odgovornemu ravnanju, pripravljamo pa še dodatna opozorila. Dodajamo tudi dodatne informativne table, ki bodo kupce pozivale, da ohranjajo ustrezno medsebojno razdaljo.

Preventivni ukrepi za zaposlene
Pri podjetju HOFER je že skoraj 2000 zaposlenih, od tega približno 1400 v naših 87 trgovinah HOFER po Sloveniji, ostalo pa v upravno-logističnem centru v Lukovici. Ravno naše sodelavke in sodelavci v trgovinah po Sloveniji so v vsakodnevnem stiku z večjim številom ljudi, zato njim namenjamo največ pozornosti. Ustanovljena je krizna ekipa podjetja HOFER, ki se sestaja redno (mednarodno dobre prakse znotraj skupin ALDI SÜD si večkrat dnevno izmenjujemo prek videokonferenc) in sprejema ustrezne ukrepe.

Razkužila za roke so sodelavcem na voljo na ključnih točkah, med drugim na blagajni, na oddelku pekarne in v toaletnih prostorih. Okrepili smo tudi posredovanje informacij o splošnih preventivnih ukrepih, med katerimi velik poudarek namenjamo predvsem ustrezni skrbi za splošno higieno (higiena kašlja, umivanje rok, ohranjanje medosebne razdalje itd.). Številne preventivne ukrepe smo uvedli tudi na področju uprave in skladišča, do nadaljnjega pa smo prilagodili tudi nekatera organizacijska vodila (zmanjšali smo število sestankov, preložili vse ne nujne poti, izobraževanja itd.) in vsem našim sodelavkam ter sodelavcem že pred časom tudi svetovali kaj storiti v primeru, da so bili pred kratkim na kateremkoli kritičnem območju, če pri sebi opazijo kakršne koli bolezenske znake itd. Prav tako smo še dodatno okrepili preventivne ukrepe pri dobavi/dostavi izdelkov v naš logistični center v Lukovici. Razmišljamo pa tudi o izmenskem delu oziroma delu od doma za zaposlene v upravi, kjer je to le mogoče.

Tudi v nadaljevanju bomo sledili situaciji in navodilom pristojnih organov. Vsekakor pa obenem naše kupce pozivamo k strpnosti in upoštevanju ukrepov, s katerimi bomo lahko s skupnimi močmi tako res poskrbeli za varnost vseh - tako njih, kot naših sodelavk in sodelavcev v trgovinah.

Oblikovanje cen
Kupcem zagotavljamo, da je trenutno absolutni fokus našega poslovanja usmerjen v delovanje dobavne verige in zagotavljanje prodaje v trgovinah. Cene naših izdelkov ostajajo enake, razen v skrajno izjemnih primerih, kjer se nabavne cene (zaradi povpraševanja po surovinah) povečajo do mere, ko je ohranjanje enake cene poslovno nevzdržno. Poudarjamo, da so tovrstni primeri izjeme.

Delovni čas trgovin
Na področju poslovanja trgovin bomo v celoti upoštevali smernice pristojnih organov.


Nazaj