22. 9. 2022 - Za nami je sezona, kot je ne pomnimo. Vse je kazalo na količinsko šibak letnik in zgodnjo trgatev. Kljub ekstremnim vremenskim razmeram so letošnje prevzete količine skoraj da normalne, izpad pridelka bo navkljub zgodovinski suši le 15 odstoten. Trajnostno obdelani vinogradi na pravih vinogradniških legah so stres zaradi suše veliko bolje prenašali in so utrpeli manj izpada ter dali grozdje višje kakovosti. Trgatev letnika 2022 obeta rdeča vina visoke kakovosti.

V tako skrajnih vremenskih razmerah, kot smo jih bili deležni letos, se posebno izkaže pomen trajnostne pridelave, ki je eno temeljnih vodil v Kleti Brda. Začne se z izborom pravih vinogradniških leg, temeljito pripravo zemlje z zadostnim vnosom organskih snovi ter izborom pravih podlag in klonov, nadaljuje pa pri vsakodnevni obdelavi vinogradov v sožitju z naravo. Zaradi klimatskih sprememb pripravljajo v Kleti Brda vsako leto serijo zimskih predavanj za člane, kjer v sodelovanju s strokovnjaki uvajajo potrebne spremembe vinogradniških praks, ki so jih strnili v Pravilnik trajnostne pridelave v Kleti Brda, ki velja za vse člane zadruge. Prav sledenje tem smernicam pri obdelavi vinogradov je letos pripomoglo, da je izpad pridelka manjši, kot je bilo pričakovati.

Letos so v Kleti Brda v sodelovanju s partnerji v smeri trajnostne pridelave naredili še en pomemben korak, saj sodelujejo v pilotnem projektu spremljanja škodljivcev v vinogradih, ki omogoča zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

KOLIČINE IN KAKOVOST
Letos bodo vinogradniške družine Kleti Brda skupno pridelale 6300 ton grozdja, kar 15 % manj od povprečno pričakovanega letnega pridelka, ki znaša 7500 ton. Bolj so prizadete izpostavljene lege na vrhovih gričev, kjer je pridelek tudi za 30 % nižji, na nižjih legah pa je izpad manjši. Trgatev letnika 2022 obeta rdeča vina visoke kakovosti.

Poletje je bilo suho in vroče. Ob začetku trgatve, ki je bila letos nekoliko zgodnejša, so bile ocene agronomov glede količine letošnjega pridelka zaradi dolgotrajne suše precej zaskrbljujoče. Ker natančno spremljamo parametre v vseh vinogradih, smo počakali na ustrezno dozorelost grozdja, narava pa je v septembru poskrbela tudi za nekaj padavin, kar je poleg upoštevanja načel trajnostne obdelave vinogradov tudi nekoliko omililo posledice dolgotrajne suše.

Grozdje letnika 2022 je bilo povsem zdravo in polno dozorelo. V Kleti Brda pričakujejo sortno izrazita vina bogatega telesa. Med belimi sortami še posebej izstopata chardonnay in sivi pinot. Enologi pa ocenjujejo, da si bomo letnik 2022 zapomnili po rdečih vinih, saj so vse glavne rdeče sorte - merlot, cabernet sauvignon in cabernet franc - polno dozorele, zato pričakujejo bogata rdeča vina polnega telesa in mehkih taninov.

POTEK TRGATVE
S trgatvijo za osnovno vino za penine so v Kleti Brda pričeli 18. avgusta 2022, redno trgatev 2022 pa so uradno začeli 26. avgusta 2022 in jo zaključujejo v prihodnjem tednu s trgatvijo cabernet sauvignona in cabernet franca. Letos je bila kot posledica vročega in sušnega poletja trgatev v Brdih zgodnejša. Običajno so z redno trgatvijo začenjali v začetku septembra, letos pa se je začela zadnji teden avgusta. 

CENE
Letošnje odkupne cene grozdja bodo za četrtino višje. V ceniku je bilo več sprememb. Odkupne cene so povišali za 25 %, naredili pa so tudi večjo razliko med standardno in vrhunsko kakovostjo. Za standardni program bo povprečna odkupna cena za kilogram grozdja okoli 0,70 €, za vrhunski program pa okoli 0,95 €. Razpon cen za kilogram grozdja se bo gibal med 0,40 € in 1,35 €. Cena grozdja iz najboljših leg, ki poleg splošnih parametrov kažejo tudi posebne značilnosti vinograda, bo tudi 2 € in več.

TRAJNOSTNA PRIDELAVA: Pametne rešitve v vinogradu
V Kleti Brda so v sodelovanju z izbranimi vinogradniki ter partnerji, Telekomom Slovenije in podjetjem EFOS, vzpostavili pilotni projekt spremljanja škodljivcev v vinogradih na daljavo. V okviru pilotnega projekta lahko vinogradniki na daljavo spremljajo stanje škodljivcev v svojih vinogradih in pri tem prejemajo napoved gibanja škodljivcev za 14 dni vnaprej. Na ta način lahko pravočasno ustrezno ukrepajo in vinograde zaščitijo še preden pride do škode. Vinogradniki tako optimizirajo škropljenje, kar pomeni, da škropijo samo tam in takrat, ko se škodljivec pojavi, to pa pomeni bistveno zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev in bolj trajnostno pridelavo. Več o pilotnem projektu v priloženem gradivu.

BAGUERI SUPERIOR: 30 let odličnosti z vini Bagueri superior
Le nekaj deset hektarov najkakovostnejših vinogradov od skupno skoraj 1000 hektarov vinogradov, ki jih v Brdih obdelujejo vinogradniške družine Kleti Brda, izpolnjuje stroge kriterije za pridelavo vin Bagueri superior. V teh skrbno izbranih vinogradih družinski vinogradniki sledijo najstrožjim smernicam trajnostne pridelave. Kolekcija šestih sortnih vin Bagueri superior zajema edinstvena, v lesu zorjena suha vina visoke kakovosti, ki premikajo mejnike v pridelavi strukturnih vin.

Ob 30. obletnici od uvedbe linije Bagueri superior so v Kleti Brda z vrhunskimi kuharji iz prestižnih restavracij v Sloveniji, v Italiji, na Hrvaškem, v Srbiji in v Združenih državah Amerike posneli 10 video spotov z recepti za jedi, za spremljavo katerih so zbrali vina Bagueri superior. Njihovo vrhunsko kakovost po potrjuje tudi podatek, da so vina Bagueri superior prejela že več kot 250 medalj in priznanj na domačih in mednarodnih vinskih ocenjevanjih in tako svojo konsistentno kakovost dokazujejo že 30 let.

Foto: unsplash