Ljubljana, 21. maj 2020 - Zavarovalnica Triglav je obvestila javnost o pozivu Agencije za zavarovalni nadzor, da naj zavarovalnice do 1. oktobra 2020 ne izplačujejo dividende iz bilančnega dobička, kot tudi ne prevzemajo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend. Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav sta naveden poziv upoštevala in predlagala redni letni Skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, da bilančni dobiček, ki je po stanju na dan 31. 12. 2019 znašal 60.543.475 evrov, ostane nerazporejen.

Dne 20. 5. 2020 je Zavarovalnica Triglav prejela dopis Agencije za zavarovalni nadzor z naslovom »Ukrep Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend«, s katerim ta od delničarjev (po)zavarovalnic in pokojninskih družb pričakuje zadržanje izplačila dividend najmanj do 1. oktobra 2020. Njegova vsebina je dostopna na tej povezavi.


Nazaj