Da so podjetja, ki se ukvarjajo z izterjavami, ambasadorji dobrih plačilnih navad, verjame 70 odstotkov uporabnikov storitev upravljanja terjatev. Izterjava dolgov podjetjem po Evropi povrne 9,1 odstotka sredstev.

Neplačani izstavljeni računi so žal še vedno del poslovnega vsakdana v Evropi. Posledice neplačanih računov za podjetja pomenijo zmanjšan dobiček in težave z likvidnostjo. V najslabšem primeru je lahko ogrožen celo obstoj podjetja. Tretjina evropskih podjetij (37 odstotkov) zato že sodeluje s podjetji za izterjavo dolgov, kot je EOS KSI. S sodelovanjem z zunanjimi strokovnjaki za upravljanje terjatev se podjetjem v Evropi več kot devet odstotkov sredstev povrne nazaj.

»Slovenija je pod evropskim povprečjem. Pri nas podjetja s pomočjo agencij za izterjavo dolgov v povprečju pridobijo nazaj 5,5 odstotkov sredstev,« izpostavlja direktorica EOS KSI Natalija Zupan (naslovna fotografija) in dodaja: »V Sloveniji še ni tako široko prepoznana potreba po sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki za izterjave. Od lani se je odstotek podjetij, ki na ta način upravljajo s terjatvami, povišal s 14 na 18 odstotkov, kar je še vedno približno enkrat manj kot je delež podjetij v Evropi, ki sodelujejo z zunanjimi agencijami, to je 37 odstotkov. V tujini se bolj osredotočajo na posel in upravljanje terjatev prepustijo zunanjim agencijam.«

V zahodni Evropi je delež z agencijo povrnjenih sredstev nekoliko višji (9,7 odstotka) kot v vzhodni Evropi (8,6 odstotka). Podjetja poročajo, da je odstotek opazno najvišji v Nemčiji. Tam se zaradi upravljanja terjatev podjetjem povrne kar 20,7 odstotka prihodkov. Te številke potrjuje reprezentativna raziskava skupine EOS z naslovom Evropske plačilne navade 2018, ki so jo letos že 11. izvedli v sodelovanju z inštitutom za tržne raziskave Kantar TNS.

Zaradi upravljanja terjatev izboljšane plačilne navade v družbi nasploh
Ta več kot presenetljiv rezultat jasno govori v prid sodelovanju med podjetji in agencijami za upravljanje terjatev. Na ravni Evrope se s to trditvijo strinja kar 70 odstotkov podjetij, ki sodelujejo s podjetji za upravljanje terjatev. V praksi opažajo, da ima to sodelovanje pozitiven vpliv na plačilne navade tako potrošnikov kot tudi poslovnih subjektov. Skoraj tretjina podjetij (28 odstotkov), ki še niso uporabljale storitev podjetij za upravljanje terjatev, prav tako verjame, da sektor izterjave vpliva na vestnost družbe glede plačilnih navad.

Poslovni svet in izterjava dolgov se dopolnjujeta
Tista podjetja, ki se ne zanašajo na izterjavo dolgov, morajo neplačila nadoknaditi drugod, ali pa izostala plačila izterjati sami. Vendar pa podjetja pogosto nimajo razpoložljivih virov in znanja za izterjavo. Pomen sredstev, povrnjenih s strani zunanjih strokovnjakov za upravljanje terjatev, se kaže v načinu porabe sredstev. 47 odstotkov evropskih podjetij jih uporablja za zagotavljanje obstoja trenutnih in ustvarjanje novih delovnih mest. 61 odstotkov vprašanih podjetij navaja, da svoje dolgove poravna pravočasno.

Drugi pozitivni načini vlaganja povrnjenih sredstev so širitev na trge (35 odstotkov) in dodatne investicije v raziskave in razvoj (27 odstotkov). Vse to so pomembne dejavnosti za ohranjanje poslovanja evropskih podjetij. V skupini EOS verjamejo, da se ljudje pogosto zavemo pomena določenega sektorja šele, če si predstavljamo, da bi ta izginil. Po tem vzorcu lahko pridemo do zaključka, da v gospodarstvu brez izterjave dolgov za dolžnike ne bi bilo neposrednih posledic, to pa bi bilo zaskrbljujoče tako z moralnega kot tudi z gospodarskega vidika. Ta scenarij pokaže, kako pomembna so podjetja za upravljanje terjatev za našo družbo.

EOS KSI je eno izmed vodilnih podjetij za izterjavo dolgov v Sloveniji. Kot del skupine EOS že 18 let gradijo zaupanje, zanesljivost, odzivnost, strokovnost, uspešnost in transparentnost poslovanja. Z znanjem in izkušnjami vedno poiščejo dolgoročne rešitve za uspeh svojih strank doma in v tujini.

O raziskavi EOS Evropske plačilne navade 2018
EOS je v sodelovanju z neodvisnim inštitutom za tržne raziskave Kantar TNS (prej TNS Infratest) letos izvedel telefonsko raziskavo o plačilnih navadah med 3.400 podjetji in 17 evropskimi državami. Po 200 podjetij z letnim prometom več kot pet milijonov evrov v Sloveniji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Španiji, Franciji, Belgiji, Avstriji, Švici, Romuniji, Bolgariji, Rusiji, Grčiji, na Danskem, Češkem, Hrvaškem, Madžarskem in Poljskem je odgovarjalo na vprašanja o lastnih izkušnjah s plačili, gospodarskem razvoju v svojih državah in upravljanjem terjatev. Raziskava je bila izvedena že 11. leto zapored.

Priložena zvočna izjava: Direktorica EOS KSI Natalija Zupan o sodelovanju z zunanjimi agencijami za izterjavo.