Danes niso samo devetošolci in dijaki četrtih letnikov tisti, ki se odločajo o izbiri nadaljnjega študija. Zaradi hitrega napredka družbe in vedno večjega razvoja tehnologije se bomo z vprašanjem, kam in kako naprej, prej ali slej ubadali vsi. Po besedah Alberta Štrancarja (fotografija), direktorja CDI Univerzum, so trenutno najbolj ranljiva skupina posamezniki z nižjo stopnjo izobrazbe, ki se približujejo 50. letu starosti.

»Upokojitvena meja se vedno bolj odmika in ljudje bomo še dolgo hodili v službe. Zaradi slabših kompetenc in nezadostnih znanj pa so ti posamezniki na trgu dela veliko bolj ranljivi in v primeru izgube službe tudi manj zaposljivi,« razloži Štrancar, ki se skupaj z več kot 10 sodelavci že več desetletij uspešno ukvarja prav z vseživljenjskim izobraževanjem. Konec lanskega leta so se tako odločili za sodelovanje v posebnem projektu – Svetovanje v izobraževanju. Vsem zaposlenim, starejšim od 45 let in z največ peto stopnjo izobrazbe, ponujajo brezplačna svetovanja. »Vsak, ki pride k nam, računa na našo pomoč. S skupnimi močmi lahko ovrednotimo njegove dosedanje kompetence in ugotovimo, katera znanja potrebuje oziroma jih še želi osvojiti,« še pove Štrancar in doda, da so njihova svetovanja na voljo vsem ljudem iz Ljubljanske urbane regije.

Takšna svetovanja, ki jih financirata ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, sicer po celotni Sloveniji izvaja kar 15 konzorcijev. V Ljubljanski urbani regiji, v kateri deluje konzorcij, katerega vodilni partner je CDI Univerzum, se je v slabega pol leta brezplačnih svetovanj udeležilo že več kot 425 ljudi. Svetovalci opažajo predvsem, da so ljudje zaradi neznanja izgubili zaupanje vase. »Ljudje, ki za določeno delo nimajo ustreznih znanj, v službi postajajo vedno bolj nezadovoljni, s sodelavci so iz meseca v mesec v slabših odnosih. Vse to načne tudi njihovo lastno samopodobo in prepričanje, da lahko v življenju še marsikaj dosežejo,« osebna pripovedovanja ljudi, ki pridejo na svetovanja, strni Štrancar. Ti ljudje v prvi vrsti potrebujejo predvsem pogovor: »Ljudje si globoko v sebi želijo novih znanj, a se ne znajo pravilno odločiti. Niti ne vedo, kakšne možnosti sploh imajo. Prav je, da nas obiščejo, saj jih bomo najlažje usmerili in spodbudili za izobraževanje, s katerim bodo lahko izboljšali svoje kompetence.«

Projekt svetovanj v izobraževanju bo potekal vse do leta 2022. Po izračunih naj bi se na ravni celotne Slovenije v šestih letih svetovanj udeležilo najmanj 20.000 udeležencev.