Ljubljana, 9. september 2019 – Danes so v Lekovem Razvojnem centru Slovenija odprli nove razvojne laboratorije, v katerih bodo lahko razvijali tudi zahtevne trdne in sterilne farmacevtske oblike za zdravljenje onkoloških obolenj. Z naložbo, vredno 7,5 milijonov evrov, so tako še utrdili pomen razvojnega centra znotraj Sandoza.

Razvojni center Slovenija je vodilni Sandozov razvojni center za razvoj tehnološko zahtevnih izdelkov. Izdelke razvijajo za najpomembnejše trge Evrope, ZDA, Kanade in Japonske ter hitrorastoče trge Brazilije, Rusije, Mehike in Kitajske. »Z novimi, najsodobnejšimi laboratoriji pomembno povečujemo svoje razvojne zmogljivosti in širimo možnosti razvijanja novih, kompleksnih zdravil, s čimer bomo lahko še uspešneje podpirali Sandozove globalne razvojne načrte,« je poudaril Matjaž Tršek, direktor Razvojnega centra Slovenija.

Poleg odprtja novih laboratorijev so v Razvojnem centru Slovenija nadgradili tudi nekatere obstoječe laboratorije. »V sklopu razširitve razvojnega centra smo povečali že obstoječe zmogljivosti za razvoj trdnih farmacevtskih oblik, vključno z novimi analiznimi laboratoriji ter povečanjem laboratorijev za t.i. in vitro in vivo korelacijske študije. Vse ključne tehnologije so sedaj zbrane na enem mestu, s čimer povečujemo fleksibilnost in zmožnost hitrega odziva glede na potrebe razvojnih projektov,« je razložil dr. Luka Peternel, vodja Farmacevtskega razvoja v Razvojnem centru Slovenija.

V Razvojnem centru Slovenija, kjer poteka četrtina vseh globalnih razvojnih projektov Sandoza, so v zadnjih štirih letih razvili in lansirali več kot 100 novih izdelkov. Pri tem prevladujejo zdravila za srčno-žilna obolenja in sladkorno bolezen, antiinfektivi, onkološka zdravila, zdravila za lajšanje in zdravljenje alergij, uroloških težav, bolezni prebavil, bolečine in nevroloških bolezni. V zadnjih nekaj letih so se vlaganja v Razvojni center Slovenija zelo povečala. Od leta 2015 do danes se je za okoli 20 odstotkov povečalo tudi število zaposlenih in danes v razvojnem centru dela več kot 330 sodelavcev, od tega je približno tretjina doktorjev znanosti.

Z novo naložbo v Razvojni center Slovenija Novartis nadaljuje z vlaganji v Sloveniji. Od leta 2003 je v Sloveniji vložil že več kot 2,3 milijarde evrov.


Nazaj