Eden največjih gospodarskih in socialnih izzivov Evrope 21. stoletja je staranje prebivalstva ter z njim povezana nizek naravni prirast in izseljevanje mladih in kvalificiranih delavcev. Struktura prebivalstva se bo glede na demografske projekcije Eurostata 2015 v prihodnje zelo spremenila, in sicer se bo delež starejših od 65 let  do leta 2070 povečal za več kot polovico, z 18,6 na 28,3 odstotka. Na drugi strani se bo delež delovno sposobnega prebivalstva (starih med 20 in 64 let) znižal za okoli 15 odstotkov, na 51,2 odstotka vseh prebivalcev. Obenem se zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe daljša tudi doba upokojitve, kar povečuje izdatke za pokojninski sistem.

Več sto usposabljanj za kompetentne starejše zaposlene
Neizogibno je torej, da bodo starejši delavci prihodnost delovne sile. Bliskovit razvoj gospodarstva, tehnologije in digitalizacije zato tudi od starejših zaposlenih zahteva, da ostajajo v koraku z razvojem, razvijajo nova znanja in kompetence, s katerimi bodo sposobni tudi v prihodnje prispevati k rasti in razvoju (slovenskih) podjetij.

V Zvezi ljudskih univerz, ki združuje 21 organizacij za izobraževanje odraslih, smo zato v okviru operacije Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019 oblikovali več sto usposabljanj, namenjenih zaposlenim, starejšim od 45 let. Ti so v okviru različnih projektov usvajali sodobne in aktualne kompetence, digitalne veščine ter druge spretnosti, ki jih bodo zahtevali izzivi gospodarskega napredka.

Rezultate projektov in učinke, ki jih beležijo podjetja in posamezniki, bomo predstavili na zaključni konferenci operacije Pridobivanje temeljnih in kompetenc 2016-2019, ki se bo odvijala v petek, 15. februarja, med 9. in 15. uro v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Poleg primerov dobrih praks bomo pogledali tudi nekaj najnovejših HR trendov in praks, ki tako doma kot drugje po Evropi prinašajo dobre rezultate pri privabljanju, razvijanju in ohranjanju sodelavcev na delovnem mestu. Nekatere med njimi so enostavne in primerne za implementacijo v organizacijah in podjetjih v Sloveniji.

Kako vzgajati otroke, da bodo lahko delali do 75. leta starosti?
Pogledali bomo tudi v prihodnost naših najmlajših, ki se jim obetajo danes še povsem nepoznani poklici. A celo težje si je predstavljati, da bodo delali vsaj deset let dlje od današnjih generacij, ki se bližajo upokojitvi. To je namreč logična posledica podaljševanje pričakovanje življenjske dobe. Kako bo ta kompleksen ekonomski koncept mogoče uresničevati, bo pojasnil Zdenko Šalda, dr. med., ki je specialist za medicino dela, prometa in športa, zaposlen v Zdravstvenem domu Trebnje. Sicer zelo resno tematiko trajnostne zaposljivosti bo odprl s pomočjo vzorčnega delodajalca starejših zaposlenih, legendarne glasbene zasedbe The Rolling Stones, razkril pa bo tudi, zakaj bo sam moral delati ne le do smrti, ampak celo še nekoliko dlje.

Konferenco organizirajo Zveza ljudskih univerz Slovenije, Optius Moja zaposlitev in Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč

Foto: Futura GmbH