Ob objavi BDP za 2. četrtletje 2019 ne gre spregledati tudi velike revizije podatkov, ki jo je opravil Statistični urad RS za zadnjih 7 let. Rast v predhodnem letu (2. četrtletje 2018-1. četrtletje 2019) je bila za pol odstotne točke nižja od prej objavljena, kar je kar velika revizija, saj so bili podatki popravljeni navzdol kar za šest zaporednih četrtletij, kar ni malo. Gospodarska rast je tako v 2018 znašala le 4,1 % in ne 4,5 %, kot je bilo to navedeno v predhodni objavi.

Cene v avgustu porasle precej več od pričakovanj
V avgustu 2019 smo v Slovenije imeli na letni ravni 2,3-odstotno inflacijo (v avgustu 2018 je bila 1,8-odstotna), kar je več od naše zgornje meje pričakovanj (2,2 %). Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,7-odstotna (v avgustu 2018 je bila 1,5-odstotna). Rast cen je bila predvsem posledica hitrejše rasti cen storitev, ki so se v enem letu podražile za 3,1 %, blago pa za 1,9 %. K rasti cen storitev so imele pomemben vpliv tudi višje plače v javnem sektorju, dvig minimalne plače ter rast plač v zasebnem sektorju, ki je odprla možnosti za dvig cen tudi v nekaterih povsem tržnih storitvah. Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (Eurostatova definicija), je bila avgusta 2019 še nekoliko višja: 2,4-odstotna. Po prvih ocenah Eurostata naj bi bile avgusta v območju evra (bolj relevantno za Slovenijo kot EU-28 v primeru analize gibanja cen) cene višje le za 1 %, od tega cene storitev za 1,3 %. V Sloveniji je bila tako rast cen storitev 2,4-krat višja kot v območju evra.

Dogodki v tekočem tednu: brez pomembnih objav
V Sloveniji ta teden ne bo pomembnih objav, z izjemo opravljenih delovnih ur (četrtek, 5. 9. 2019) in indeksa stroškov dela v 2. četrtletju 2019 (petek, 6. 9. 2019). V EU-28 bodo objavljeni julijski podatki o trgovini na drobno ter storitvah v drugem četrtletju 2019 (sreda, 4. 9. 2019). V petek bo objavljena tudi druga ocena rasti BDP v 2. četrtletju. Za ZDA in svet bodo pomembne objave o proizvodnem indeksu ISM (torek, 3. 9. 2019) in storitvenem (četrtek, 5. 9. 2019) kot tudi nova delovna mesta (petek, 6. 9. 2019).

Semafor napovedi
Napoved 1: 50-odstotna verjetnost za brexit brez dogovora v oktobru 2019 (NOVO).
Napoved 2: 80-odstotna verjetnost za povprečno rast cen v 2019 pri 1,9 % - 2,0 % (NOVO).
Napoved 3: 80-odstotna verjetnost za uvedbo ameriških carin na določene evropske izdelke do konca 2019 (nespremenjeno).

Več informacij je na povezavi.


Nazaj