Pri vzpostavljanju podnebno nevtralnega gospodarstva (GreenTech) bi lahko Slovenija izkoristila svoje naravne danosti in znanje ter postala pionir na področju zagotavljanja trajnostnega razvoja, ki bo prihodnjim generacijam omogočil življenje v okolju z najvišjo stopnjo kakovosti bivanja in družbene odgovornosti. Bitka za vire je neizbežna, poraja se le vprašanje, ali jo bo Slovenija znala obrniti v svoj prid.

V duhu iskanja zelenih rešitev se bosta na 14. Blejskem strateškem forumu (2.–3. september 2019, Bled) odvijali omizji »Podnebno nevtralno pametno gospodarstvo – GreenTech« in »Predstavi svojo zeleno idejo«, kjer bodo priznani govorci razpravljali o političnih temeljih in določitvi ustreznih smernic za vzpostavitev zelenega in za okolje manj obremenjujočega gospodarstva. Sodelovanje na področju iskanja učinkovitih okoljskih rešitev bo ključnega pomena, zato bosta zavod CER in Fundacija monaškega princa Alberta II podpisali partnerski sporazum, ki bo pomagal pri soočanju z vprašanji glede trajnostnega razvoja.

Zeleno gospodarstvo predstavlja enega največjih izzivov današnje družbe in bo v bližnji prihodnosti prineslo številne spremembe upravljanja z viri, ki bodo vplivale tako na podjetja, organizacije in posameznike kot tudi na države. Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) letos kot institucionalni partner sodeluje na poslovnem delu Blejskega strateškega foruma, in sicer z dvema omizjema, ki bosta v ospredje postavila pomembnost iskanja zelenih rešitev v gospodarstvu. Omizje z naslovom »Podnebno nevtralno pametno gospodarstvo – GreenTech« bo potekalo 3. septembra 2019, od 14:30 do 16:00, v Rikli Balance Hotelu (dvorana Sonce), kjer se bo od 16:00 do 16:30 nato odvijala še predstavitev zelenih startup podjetij z naslovom »Predstavi svojo zeleno idejo«. Omizji CER organizira v sodelovanju z University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership ter EIT InnoEnergy in ABC Pospeševalnikom.

Ob zaključku Blejskega strateškega foruma pa bosta v luči iskanja inovativnih in učinkovitih zelenih rešitev CER in Fundacija monaškega princa Alberta II (The Prince Albert II of Monaco Foundation) podpisali partnerski sporazum, ki bo predstavljal temelj za vzpostavljanje učinkovitega sodelovanja na poti do uresničevanja skupnih ciljev ter razvijanja komplementarnih in sinergijskih dejavnosti na področju trajnostnega razvoja. Sporazum nadgrajuje dosedanje sodelovanje in izmenjavo informacij med zavodom CER in Fundacijo, podpisali pa ga bodo H.E. Bernard Fautrier, podpredsednik in izvršni direktor Fundacije monaškega princa Alberta II, mag. Rok Vodnik, predsednik zavoda CER, in Gregor Benčina, podpredsednik zavoda CER, v torek, 3. septembra ob 13:00, v Vili Lastovka na Bledu.

Tovrstno meddržavno povezovanje in sodelovanje na področju reševanja podnebno energetskih izzivov predstavlja odločen korak v smer spodbujanja okolju prijaznih pristopov in iskanja učinkovitih zelenih rešitev, med drugim na področju energetike, gradnje in mobilnosti ter pri vseh vprašanjih skupnega interesa v zvezi s trajnostnim razvojem. Rezultat podpisa omenjenega dokumenta bo oblikovanje stalnega odbora za sodelovanje in skrb za mednarodne projekte, ki jih bosta organizaciji skupno podpirali. S podpisom sporazuma si bosta namreč prizadevali za tehnično, znanstveno in metodološko sodelovanje, ki bo omogočilo združevanje ali izkoriščanje posebnega strokovnega znanja in izkušenj pri izbiri, spremljanju in ocenjevanju projektov. Prav tako bosta sodelovali pri komuniciranju skupnih vsebin, pripravi skupnih orodij za komunikacijo, kapitalizacijo in razvoj znanja ter pri izmenjavi izkušenj na konferencah, okroglih mizah in simpozijih o temah, ki se nanašajo na glavna področja dejavnosti obeh partneric.

Pridružite se Blejskemu strateškemu forumu na omizjih »Podnebno nevtralno pametno gospodarstvo – GreenTech« in »Predstavi svojo zeleno idejo« ter prisluhnite razpravi o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša zeleno gospodarstvo.

PROGRAM, GOVORCE IN OSTALE PODROBNOSTI O DOGODKU


Nazaj