11. september 2018 - Evropa je potrošniško razpoložena. Aktualna raziskava GfK Consumer Climate za 28 držav članic Evropske unije je dosegla 23,2 točke, najvišjo raven od začetka finančne krize v letu 2007. Evropejci imajo dovolj varčevanja in namenijo več sredstev za nakupe. Večja likvidnost lahko pomeni za podjetja koristi od izboljšanih plačilnih navad. Rezultate potrjuje reprezentativna raziskava skupine EOS z naslovom Evropske plačilne navade 2018, ki so jo letos že 11. izvedli v sodelovanju z inštitutom za tržne raziskave Kantar TNS (prej TNS Infratest).

»V povprečju zamuja plačilo vsakega petega računa, vendar pa so strokovnjaki potrdili pozitivni trend za Evropo, kar se tiče plačilnih navad,« pojasnjuje direktorica podjetja EOS KSI Natalija Zupan (na fotografiji). Tudi rezultati za Slovenijo kažejo, da je v povprečju petina računov plačanih z zamudo. Za podjetja so poleg izkoriščanja dobaviteljskih posojil največja težava slabe terjatve s strani lastnih strank.

Slovenska podjetja čakajo plačila poslovnih strank zelo dolgo
Za fizične osebe veljajo najkrajši plačilni roki, v povprečju 17 dni, zaradi strožjih prodajnih pogojev so tudi zamude pri plačilih relativno nizke; zgolj 13 % fizičnih oseb račune poravnava z zamudo. Delež zapoznelih plačil za poslovne stranke je mnogo višji: trenutno 30 % računov ni plačanih v povprečnem plačilnem roku 52 dni.

Celo v primeru plačil z zamudo čakajo slovenska podjetja na plačila nadpovprečno dolgo v primerjavi z drugimi državami. V Evropi poslovne stranke v povprečju zamujajo 21 dni, medtem ko slovenska podjetja na plačila poslovnih strank v povprečju čakajo pet tednov po zapadlosti. »Kljub nadpovprečno dolgim plačilnim rokom in podpovprečnim deležem pravočasnih plačil pa slovenska podjetja mnogo manj občutijo posledice zapoznelih plačil kot evropski sosedje, pa naj bo to v obliki izgube dobička, težavah z likvidnostjo ali celo ogroženim obstojem,« navaja izsledke raziskave za Slovenijo Natalija Zupan.

Morda je razlog v tem, da slovenska podjetja pri upravljanju terjatev relativno redko sodelujejo z zunanjimi ponudniki finančnih storitev. Večina podjetij terjatve upravlja interno.

Evropske plačilne navade izboljšane zaradi dobrega gospodarskega ozračja
V primerjavi z lani je med državami, ki so sodelovale v raziskavi, opaziti rahlo izboljšanje deleža pravočasnih plačil za eno odstotno točko (2017: 78 %, 2018: 79 %), kar potrjuje petletni trend. Medtem ko je bilo 2014 pravočasnih plačil 75 %, je letos številka narasla na 79 %. V tem oziru fizične osebe plačajo prej kot poslovne stranke, ki pogosto izkoriščajo tako imenovano dobaviteljevo posojilo. Že drugo leto zapored so se plačilni roki malo skrajšali in se sedaj v povprečju ustalili pri 34 dneh. Kljub optimističnim rezultatom pa ostaja grenak priokus, saj je med sodelujočimi podjetij še vedno 18 % računov plačanih z zamudo, trije odstotki zapadlih računov pa sploh niso poravnani.

Zamude pri plačilih ostajajo težava
Vsem dobrim novicam navkljub zamude pri plačilih za evropska podjetja ostajajo vsakodnevna realnost. Podjetja beležijo zamude pri plačilu vsakega petega računa. Medtem ko so plačilne zamude za poslovne stranke ostale v primerjavi s prejšnjim letom na približno enaki ravni, je pri fizičnih osebah opaziti rahlo upadanje zapoznelih plačil. Sodelujoči v raziskavi so kot enega glavnih razlogov za zamude pri plačilih fizičnih oseb označili začasne likvidnostne težave, pri poslovnih strankah pa slabe terjatve s strani lastnih strank. Poleg vzrokov popolnoma finančne narave pa podjetja menijo, da lahko pozna plačila strank povzročijo tudi organizacijski razlogi, kot so tehnične težave, nepravilnosti pri izdajanju računov ali človeška napaka. Kar tretjina poslovnih kupcev s plačilom računov zamuja namerno.

Pričakovanja za prihodnost so pozitivna
V Evropi ostajajo podjetja pozitivno naravnana in imajo nekoliko bolj pozitiven pogled na prihodnost kot v preteklem letu. Prav tako ostajajo previdno optimistična glede zamud pri plačilih. V vseh sodelujočih državah manj podjetij kot prejšnje leto meni, da se bodo plačilne navade v prihodnosti poslabšale (13 %). Vendar pa le vsako četrto podjetje (24 %) pričakuje dejansko izboljšanje plačilnih navad. V Sloveniji in Rusiji so bolj optimistični, podjetja ne vidijo razlogov, da bi se stvari v prihodnosti poslabšale (3 % v Sloveniji in 5 % v Rusiji). Le 9 % podjetij v Belgiji pričakuje poslabšanje plačilnih navad, delež pesimistov v Nemčiji pa je večji kot v drugih državah in tam kar 18 % podjetij pričakuje prihodnje poslabšanje plačilnih navad.

EOS KSI je eno izmed vodilnih podjetij za izterjavo dolgov v Sloveniji. Kot del skupine EOS že 18 let gradijo zaupanje, zanesljivost, odzivnost, strokovnost, uspešnost in transparentnost poslovanja. Z znanjem in izkušnjami vedno poiščejo dolgoročne rešitve za uspeh svojih strank doma in v tujini.

Več informacij


Nazaj