Ljubljana, 7. oktober 2019 – »Prizadevamo si, tudi s podelitvijo štipendij L'ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti«, da bi delež raziskovalk, ki trenutno v svetu, glede na podatke Statističnega urada UNESCO, znaša le 28,8 %, zvišali,« izpostavlja prof. dr. Alenka Malej, predsednica Nacionalnega odbora. V Sloveniji po podatkih Statističnega urada RS za študijsko leto 2018/19 na doktorskem študiju celo še prevladujejo ženske (54 %), pri zaposlovanju v znanosti pa delež drastično upade: delež žensk v raziskovalni dejavnosti za leto 2017 namreč znaša le 34,1 %. Temu pritrjujejo podatki raziskave She Figures 2018, ki pravijo, da je med raziskovalci v Evropski uniji le tretjina žensk. V vseh sektorjih namreč prevladujejo moški.

Partnerja nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« L'ORÉAL Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO sta tako z današnjim dnem že štirinajstič odprla prijave na razpis za štipendije »Za ženske v znanosti« 2020. Na razpis se lahko vse do vključno 7. novembra 2019 prijavijo mlade raziskovalke v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine, ki so v študijskem letu 2019/2020 v zaključni fazi doktorskega študija, svoje raziskovanje pa opravljajo na slovenski raziskovalni instituciji in niso starejše od 35 let.

Tri prijaviteljice, katerih dela bodo po izboru uglednih slovenskih znanstvenikov najperspektivnejša in izražala znanstveno odličnost, bodo marca prihodnje leto na slavnostni podelitvi štipendij prejele letno štipendijo v višini 5.000 evrov. »Prejete prijave na razpis L'ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti« 2020 bo poleg Ocenjevalne komisije pregledal tudi Nacionalni odbor. Pri ocenjevanju se bomo med drugim osredotočili na dosedanje znanstveno delovanje prijaviteljice, relevantnost doktorata, njegovo praktično vrednost, izvirnost in inovativnost,« pojasnjuje ocenjevalni proces doc. dr. Mirijam Vrabec, predsednica Ocenjevalne komisije.

Štipendije »Za ženske v znanosti« se v Sloveniji podeljujejo od leta 2006, do sedaj je nagrado za svojo znanstveno odličnost prejelo 37 slovenskih štipendistk. Partnerstvo L’ORÉAL – UNESCO  »For Women in Sicence« pa na mednarodni ravni deluje in opozarja na pomen in vlogo žensk v znanosti že od leta 1998. Tako partnerja nagrajujeta mlade perspektivne raziskovalke za njihov doprinos k znanstvenim spoznanjem ter jih hkrati skušata s štipendijami še dodatno motivirati in podpreti pri njihovi znanstveni karieri.

V Evropski uniji le tretjina raziskovalk
Podatki raziskave She Figures 2018 kažejo, da je med raziskovalci v Evropski uniji le tretjina žensk. V vseh sektorjih prevladujejo moški, še najbolje pa so ženske zastopane v javnem (42,5 %) in akademskem (42,1 %) sektorju, medtem ko v zasebnem sektorju predstavljajo le 20,2 % raziskovalcev. Razliko opazimo tudi v višini plače – ženske raziskovalke so v povprečju plačane 17 % manj kot njihovi moški kolegi.

Bolj spodbudni so podatki, ki kažejo, da se v EU razmerje med ženskami in moškimi doktorji znanosti izravnava; ženske so leta 2016 predstavljale 47,9 % vseh doktorjev znanosti. Kljub temu pa doktorsko izobražene ženske v znanstvenih poklicih pogosto zasedajo podporne funkcije z nazivom »strokovnjakinja« ali »tehničarka« (53,1 %), redkeje pa višje funkcije z nazivom »znanstvenica« ali »inženirka« (40,8 %). Kot še kaže raziskava She Figures, so ženske v EU na višjih položajih v akademskih poklicih zastopane redkeje kot moški. Med doktorskimi študenti je 48 % žensk, medtem ko je na najvišjih akademskih položajih le 24 % žensk.

Programi, kot je L’ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti«, so tako bistveni pri vzpostavljanju enakopravnega položaja žensk znanstvenic po vsem svetu. To opaža tudi Janja Mirtič, štipendistka programa »Za ženske v znanosti« 2019: »Verjamem, da se bo razmerje med ženskami in moškimi znanstveniki s časom izenačilo, tudi s pomočjo programov kot je L’Oréal – UNESCO »Za ženske v znanosti«. Gre namreč za štipendijo, ki je čudovit doprinos in dober primer promocije slovenske znanosti ter žensk znanstvenic. Upam, da bo program tudi v prihodnje navdihnil  raziskovalke, da stopijo po poti Marie Curie in ostalih znanstvenic ter izboljšajo naša življenja.«

Partnerja L’ORÉAL in UNESCO si na globalni in nacionalnih ravneh prizadevata pomagati mladim raziskovalkam pri pridobivanju priznanja za svoje delo in večanju prepoznavnosti tako znotraj znanstvene skupnosti kot v širši javnosti. Hkrati želita nagraditi delo raziskovalk, ki imajo potencial, da s svojim raziskovanjem prispevajo k premagovanju današnjih globalnih izzivov, ter jim zagotoviti sredstva za spreminjanje sveta na bolje. Ker svet potrebuje znanost in znanost potrebuje ženske.

Več informacij

*Vir podatkov: Statistični inštitut UNESCO, She Figures 2018, SURS, Stereotypes About Gender and Science: Women ≠ Scientists


Nazaj