Portorož, 8.11.2019 - Skoraj 400 udeležencev včeraj in danes v Portorožu na jubilejnem 30. posvetu Poslovanje z nepremičninami v organizaciji GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami razpravlja o najpomembnejših in najbolj aktualnih vprašanjih glede poslovanja z nepremičninami.

Na plenarnem delu posveta, ki se je odvijal včeraj, je največ pozornosti požela razprava o ukrepih za zagotovitev dodatnih 10.000 najemnih stanovanj. Predstavniki gospodarstva so skušali oblasti pomagati iskati rešitve za zapolnitev primanjkljaja najemnih stanovanj, ki je v tem trenutku eno najbolj perečih političnih vprašanj pri nas. V uvodnem delu posveta je bilo slišati tudi pozive politiki k odmiku od neživljenjske, v določenem delu celo cenovne, regulacije v dejavnosti, ki smo ji bili priča v letošnjem letu in k sprejemanju spodbujevalnih ukrepov. Udeleženci so na plenarnem delu pri zagotavljanju dodatnih najemnih stanovanj opozorili predvsem na neizkoriščene potenciale na zasebnem trgu, ki bi ga morala država razbremeniti. V zadnjem času nasprotno slišimo določene želje, da bi se najemni trg še bolj reguliralo, s čimer bi po mnenju strokovnjakov temu delu trga zadali močan udarec.

Množična udeležba na letošnjem posvetu je posledica izjemno aktualnega programa, ki ga je organizator pripravil v sodelovanju s soorganizatorji, v določenem delu pa tudi zavedanja, da se lahko v primeru pasivnosti deležnikov na nepremičninskem področju zgodijo usodne spremembe. V programskem odboru za pripravo posveta so letos poleg predstavnikov organizatorja sodelovali tudi predstavniki ministrstev za okolje in prostor, infrastrukturo, finance, javno upravo in pravosodje ter predstavniki Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI, Združenja lastnikov nepremičnin, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.

Zanimanje javnosti je še povečalo dejstvo, da je v javni obravnavi osnutek novega Stanovanjskega zakona, kateremu so udeleženci na plenarnem delu posveta namenili precej pozornosti. Ugotovili so, da je osnutek v precejšnji meri nedodelan, čeprav vsebuje nekatere načeloma dobre rešitve. Predstavnikom Ministrstva za okolje in prostor so tako predlagali številne popravke in dopolnitve osnutka zakonskega besedila, ki bi odpravili nekatere slabe rešitve, ki jih ta predvideva. Predvsem so opozorili na nekatere določbe, ki so v praksi praktično neizvedljive, če ne bodo deležne bistvenega izboljšanja. Udeleženci so izrazili tudi strah, da bi ne dovolj domišljene rešitve v panogi privedle do bistvenega poslabšanja razmer in oteženega poslovanja gospodarskih subjektov.

Danes pa udeleženci posveta nadaljujejo z delom v okviru štirih sekcij, in sicer:
- Sekcije za upravljanje nepremičnin,
- Sekcije za promet z nepremičninami,
- Stanovanjske sekcije in
- Sekcije za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin.

Udeleženci posameznih sekcij bodo s tem dobili priložnost za podrobnejšo strokovno obravnavo nekaterih najpomembnejših aktualnih vprašanj v panogi, ki se nanašajo na posamezno obravnavano področje.

Tudi letos bomo organizatorji posveta pristojnim ministrom posredovali zaključke posveta s posameznih obravnavanih področij in od njih skušali pridobiti ustrezne odzive. Zaključke posveta bomo s soorganizatorji predstavnikom resornih ministrstev in politike ter drugim deležnikom predvidoma predstavili na dogodku Portorož po Portorožu, ki bo v sredo 27. novembra v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

Hkrati se že oziramo v leto 2020, ko bomo izpeljali že 31. posvet.

Boštjan Udovič, direktor ZPN

Foto: Cornelis Gollhardt


Nazaj