Zavarovalnica Triglav je s Savo Re sklenila sporazum, ki ji daje možnost pridobitve 40-odstotnega deleža v osnovnem kapitalu družbe Diagnostični center Bled, kar predstavlja 50 odstotkov glasovalnih pravic. Zavarovalnica Triglav ima skupaj s Savo Re namen pridobiti skupno kontrolo nad družbo Diagnostični center Bled preko družbe ZTSR, ki je v skupni lasti obeh družb.

Naložba je del rednih aktivnosti izvajanja politike upravljanja portfelja finančnih naložb Skupine Triglav in na njegovo sestavo ne bo imela pomembnejšega vpliva. Izvedba transakcije je pogojena z izpolnitvijo določenih odložnih pogojev.

Foto: Diagnostični center Bled


Nazaj