V Žireh, 7. junij 2019:  Podjetje Poclain Hydraulics iz Žirov skladno s svojimi razvojnimi načrti in kadrovsko politiko nenehno širi ter krepi sodelovanje s slovenskimi izobraževalnimi ustanovami, šolami in centri znanja. Med njimi je tudi ljubljanska fakulteta za strojništvo, ki s svojimi projekti za potrebe industrije tesno sodeluje s številnimi podjetji doma in v tujini.

Žirovski Poclain Hydraulics, ki je v letu 2007 ime prevzel po svoji matični diviziji v okviru mednarodne skupine Poclain, že desetletje sledi zgledu svojih francoskih lastnikov, ki se v okviru svoje ambiciozne politike izobraževanja redno povezuje z zunanjimi institucijami in izobraževalnimi ustanovami, kot so tehnične fakultete v različnih državah, kjer skupina posluje. Visok nivo znanja in strokovna usposobljenost zaposlenih v žirovski tovarni sta bili že v letu 2009 ključna za odločitev skupine Poclain, da v Sloveniji ustanovi kompetenčni center za hidravlične ventile in v Žiri prenese proizvodnjo vseh hidravličnih ventilov iz drugih tovarn v skupini. Tako kot v Poclain Hydraulicsu sledijo smernicam povezovanja zaposlenih znotraj skupine, se na podoben način skozi raziskovalne in aplikativne projekte povezujejo tudi s fakulteto za strojništvo. 

Fakulteta za strojništvo je ena izmed 23 fakultet v okviru Univerze v Ljubljani in najmočnejša fakulteta za strojništvo v Sloveniji, ki jo obiskuje okoli dva tisoč študentov, v prvi letnik pa se jih vsako leto vpiše okoli tristo. V njenem okviru deluje 30 laboratorijev, med katerimi je znotraj Katedre za tribologijo in sisteme vzdrževanja tudi laboratorij za fluidno tehniko. Tega že deveto leto vodi doc. dr. Franc Majdič, ki pojasnjuje: ''Ker smo specializirani za fluidno tehniko, hidravliko in pnevmatiko, je naš laboratorij dobro poznan v Evropi in širše. Z raziskavami nenehno sledimo trendom, saj se ukvarjamo z razvojem novih sestavin, testiranjem komponent, trajnostnimi testi in vzdrževanjem, na tem področju pa tesno sodelujemo tudi s podjetjem Poclain Hydraulics. Obseg smo v zadnjem desetletju pomembno razširili, za kar gredo zasluge prav vodstvu njihovega razvojnega oddelka in upravi žirovske tovarne.''

Na fakulteti predmet fluidna tehnika, hidravlika in pnevmatika redno posluša 200 študentov tretjega letnika, ki se skozi razvojno-raziskovalne programe seznanjajo s področjem, s katerim se ukvarja družba Poclain Hydraulics, v aplikativnem programu pa te vsebine spremlja še 30 študentov na prvi stopnji visokošolskega strokovnega študijskega programa. ''Področja, kjer sodelujemo z žirovskim podjetjem, so predvsem razvojni projekti, diplomske naloge, seminarji in opravljanje prakse v podjetju,'' dodaja doc. dr. Majdič. ''Pri razvojno-raziskovalnih projektih, kjer se sicer tedensko obveščamo o napredovanju našega dela, potrebujemo tudi mnenja njihovih ekspertov. Poclain Hydraulics nam pri vsakem projektu nudi dva skrbnika, ki nam zagotavljata takojšnjo komunikacijsko podporo, torej dobimo potrebne informacije najkasneje v roku 24 ur, kar sicer ni praksa pri drugih podjetjih.''   

 ''Osnovni namen sodelovanja Poclain Hydraulics z institucijami, kot je tudi fakulteta za strojništvo, je predvsem izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks,'' poudarja mag. Primož Pangeršič, vodja enote Razvoj in trženje, ki z ekipo 30 zaposlenih pokriva področja marketinga, razvoja, testiranja, numeričnih simulacij in priprave naprednih študij za razvoj novih produktov. ''V preteklosti je bilo sodelovanje s fakulteto le občasno, v zadnjem desetletju pa se z njimi lotevamo tudi namenskih projektov, s katerimi smo ustvarili dobre temelje za medsebojno dolgoročno sodelovanje. Ob razpisanih seminarjih, dodiplomskih ter diplomskih nalogah, štipendijah in eno ali več mesečnem opravljanju prakse študentov v našem podjetju, ko jih lahko dodatno usmerjamo v različne programe in uvajamo v delo, smo razširili sodelovanje še na nekatere razvojne projekte, ki sovpadajo z našimi načrti za izboljšavo določenih izdelkov ali procesov, pri katerih nam pri pridobivanju rezultatov študij veliko odtehtajo prav časovni okviri in razpoložjivost mentorjev in študentov raziskovalcev na fakulteti.''

Za razpisane diplomske naloge teme v Poclain Hydraulicsu prehodno uskladijo z mentorji na fakulteti. Poleg njihovih štipendistov, ki se po opravljeni diplomi zaposlijo v Žireh, jih izvajajo tudi tisti študenti, ki so zainteresirani za nadaljnje sodelovanje s podjetjem. ''Namen takih diplomskih nalog je omogočiti študentom delo na konkretnih primerih, seveda z našo celovito podporo v opremi, testiranjih, materialih in strokovnem svetovanju, kar vključuje tudi angažma naših ekspertov. S takim načinom sodelovanja aktivno spodbujamo diplomante, da čim prej in čim lažje pridejo do rezultatov, najbolj prizadevnim pa za nagrado zagotovimo možnost spoznavanja mednarodnega okolja v naši dejavnosti. Pravkar tudi z optimizmom čakamo, kakšen bo na fakulteti odziv na naš aktualen razpis za nove štipendije. Prepoznavnost našega podjetja med študenti večamo tudi na način, da fakulteti za aplikativne programe zagotavljamo naše hidravlične komponente, ki jim pomagajo pri študijskem in praktičnem laboratorijskem delu. Študente zato redno vključujemo v seminarje s temami s področja hidravlike. Takih seminarskih nalog je približno od 8 do 10 letno, vsako temo pa obdelujeta dva študenta,'' dodaja mag. Pangeršič. 

Permanentno sodelovanje gospodarstva z izobraževalnimi institucijami, kot je fakulteta za strojništvo, je tako pri nas kot v svetu izjemno pomembno, meni doc. dr. Majdič, ki je goreč pristaš povezovanja in intenziviranja sodelovanja s podjetji, kot je Poclain Hydraulics. ''V tujini se namreč nekateri inštituti skozi uporabne in aplikativne projekte posvečajo izključno razvoju hidravličnih in pnevmatičnih vezij ter komponent, ki jih potrebuje  industrija. Tudi k nam prihajajo nekatera podjetja po sistemske, na trgu še ne razvite rešitve. Za nas to seveda pomeni izziv, naš namen pa je predvsem, da čim več študentov v praksi spozna delovanje posameznih izdelkov ali hidravličnih komponent, da v času študija pod našim mentorstvom sodelujejo tudi pri konstruiranju preizkuševališč in naprav za trajnostne teste, da spoznajo vse karakteristike izdelkov, pripravijo potrebne izračune in izvajajo testiranja. Tu jim lahko pokažemo, kaj je prava hidravlika, zato so nad praktičnim delom v laboratoriju naši študentje izredno navdušeni. Večina bodočih strojnih inženirjev ima že zagotovljene štipendije in z njimi tudi delovna mesta, saj so v industriji s svojim znanjem zelo iskan kader.''

V Poclain Hydraulicsu si s tovrstnim sodelovanjem s fakulteto tako obetajo zapolniti potrebe po usposobljenih kadrih z ustreznimi znanji s področja strojništva in mehatronike, pa tudi strokovnjakov raziskovalcev s področja fluidne tehnike in hidravlike, ki jih potrebujejo za svoj razvoj. Uspešno povezovanje s fakulteto je tako za žirovsko podjetje ključnega pomena, saj s praktičnim usposabljanjem v času študija potencialnim kandidatom nudijo specifična znanja in omogočajo pridobivanje dragocenih izkušenj, bodočim zaposlenim pa učinkovito integracijo v razvoj, upravljanje in obvladovanje delovnih procesov.

Foto: Anže Petkovšek


Nazaj