Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu s Pravilnikom o volitvah organov GZS prejela eno kandidaturo za novega predsednika GZS. Končane so tudi volitve nove skupščine GZS, ki se bo sestala na svoji konstitutivni seji 21. maja 2019. Te dni potekajo še zadnje konstitutivne seje novo izvoljenih upravnih odborov združenj/zbornic dejavnosti in regionalnih zbornic kot sestavnih delov GZS z izvolitvijo njihovih predsednic oz. predsednikov, ki bodo tvorili nov Upravni odbor GZS.

Kandidat za novega predsednika GZS je dosedanji predsednik GZS Boštjan Gorjup. Življenjepis je objavljen na portalu GZS na povezavi. Svoj pogled na nadaljnji razvoj GZS bo kandidat predstavil na volilni Skupščini GZS, v torek, 21. maja. Na sami seji bo po pravilniku možna tudi razširitev liste kandidatov, če bo novega kandidata z njegovim soglasjem predlagalo vsaj deset članov skupščine.

Novi predsednik GZS bo 21. maja na Skupščini GZS izvoljen za obdobje dveh let. Po preteku tega mandata bo lahko ponovno izvoljen za predsednika GZS. Skupščina GZS bo na svoji konstitutivni seji izvolila tudi predsednika Skupščine GZS in Nadzorni odbor GZS.

Foto: GZS


Nazaj