Član uprave družbe Hit Zvonko Šuler je včeraj s predsednikom nadzornega sveta družbe Hit, Marjanom Pintarjem, sklenil dogovor o sporazumnem prenehanju mandata člana uprave in pogodbe o zaposlitvi.

Zvonko Šuler bo delovno razmerje v družbi Hit po 22. letih sporazumno zaključil s 15. 2. 2018. Družbo Hit zapušča v dobri poslovni kondiciji. Zvonko Šuler je v juliju 2013 postal član uprave družbe Hit. Od januarja do aprila 2017 je družbo vodil kot predsednik uprave, v aprilu 2017 pa je vnovič nastopil funkcijo člana uprave. Uprava družbe Hit od 15. 2. 2018 do imenovanja novega člana ostaja tričlanska. 

O poslovanju družbe Hit v letu 2017
Družba Hit je po prvih ocenah poslovanja v letu 2017 ustvarila za 176,2 mio EUR bruto realizacije, kar je 6 % več kot v letu 2016 in 2,2 % več od načrtovanega. Obisk igralnic je bil za dobre 3 odstotke manjši od leta 2016, v Hitovih hotelih pa smo ustvarili preko 229 tisoč nočitev in s tem zvišali zasedenost ležišč in presegli plan. Ustvarjenih nočitev je bilo za 33 odstotkov več od preteklega leta, upoštevajoč povečano število namestitvenih kapacitet (nov hotel Mond v Šentilju in odkup hotela Špik v Gozdu Martuljku). Družba Hit je v minulem letu plačala več kot 45 mio EUR igralniških dajatev (davka od iger na srečo in koncesijskih dajatev).

Plan poslovanja družbe Hit v letu 2018
Plan poslovanja družbe Hit predvideva 2,4 % rast bruto realizacije v letu 2018 v primerjavi z ocenami dosežene bruto realizacije v letu 2017. Cilj družbe in skupine Hit tako ostaja zagotavljanje razvojne naravnanosti ter ustrezne donosnosti, za kar bo potrebno uresničiti načrtovane aktivnosti za povečanje prihodkov, obvladovanje stroškov  ter izvedbo potrebnih investicijskih vlaganj za ohranjanje konkurenčnosti na trgu.