Nogavice s spominsko peno Ola nogavice, funkcionalni jabolčni sok s super zelišči, vitamini in minerali Heijus in aplikacija za preverjanje alergenov v hrani Algiscan so tri najperspektivnejše podjetniške ideje mladih dijakov in osnovnošolcev. Najboljše ekipe bodo prejele 1000 EUR in dvomesečno mentorstvo za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje, ki je nastala v okviru projekta Spodbujamo ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost med mladimi javne agencije SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Slovenskim podjetniškim skladom (SPS).

Omenjeni projekt je nadgradnja aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki jih SPIRIT Slovenija izvaja že od leta 2013. Na včerajšnji delavnici so svoje ideje predstavljale ekipe dijakov in osnovnošolcev, ki so bile v aktivnosti agencije SPIRIT Slovenija vključene na podlagi lanskega Javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018.

Petčlanska strokovna komisija je med 32 predstavljenimi idejami že decembra lani izbrala deset najuspešnejših ekip, ki so za nadaljnji razvoj ideje s strani Slovenskega podjetniškega sklada prejele 500 EUR ter trimesečno podporo poslovnih mentorjev. Na včerajšnjem srečanju so izbrane ekipe predstavile napredek pri razvoju ideje v zadnjih mesecih ter vizijo razvoja v prihodnje, komisija pa je med njimi izbrala tri najperspektivnejše, ki imajo potencial za nadaljnji razvoj in morebitno realizacijo: nogavice s spominsko peno Ola nogavice, funkcionalni jabolčni sok s super zelišči, vitamini in minerali Heijus in aplikacija za preverjanje alergenov v hrani Algiscan. Najboljše ekipe bodo s strani Slovenskega podjetniškega sklada prejele dodatnih 1000 EUR za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje in mentoriranje.

V projektu so sodelovale ekipe naslednjih šol: Gimnazija Novo mesto; Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija; Elektrotehniško-računalniška srednja strokovna šola in tehniška gimnazija, Ljubljana (Vegova); Ekonomska šola Nove mesto, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, gimnazija; Šolski center Postojna, Srednja šola;  Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Šolski center Novo mesto. Poleg najboljših treh so svoj napredek predstavili tudi ekipe, ki so razvile naslednje ideje: Pihskalo, nastavek za posebno glasbilo; FogCheck, naprava za prepoznavanje megle; Digitalne napisne tablice za evidenco prisotnosti dijakov;  Noutbuk, posebni personalizirani šolski zvezki, Plamen, eko nagrobna sveča; SmartGLASS,  senzor za prepoznavanje količine napitka v kozarcu in WiC papir, personalizirani toaletni papir.

Udeleženci so projekt ocenili kot izjemno poučen, saj po njihovem mnenju spodbuja kreativnost in uresničevanje podjetniških idej. Program namreč omogoča konkretizacijo podjetniškega dela ekip, konkretna sredstva in zunanje mentorsko usmerjanje pa ekipam pomagata, da se premaknejo iz zagovarjanja teoretičnih nalog v iskanje in potrjevanje konkretnih vidikov poslovnih modelov. Zato bosta SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad tudi v prihodnje projekt nadaljevala in nadgrajevala ter na ta način spodbujala še več mladih k ustvarjalnemu in inovativnemu razmišljanju.

Nekaj vtisov udeležencev:

Mojca Ajdovec, mama člana ekipe Algiscan: »Ponosna sem na to, da je ekipi osnovnošolcev, v kateri je tudi moj sin, uspel preboj med najboljše tri ideje. Sama opažam, da so k delu pristopili z velikim veseljem, igrivo, mentor jih pri tem navdušuje, usmerja in vodi letom primerno. Tovrstni dogodki so zanje odlična izkušnja, saj so vrženi v vodo, iščejo rešitve, se prilagajajo, delajo v timu. Pri tem se naučijo kompetenc za življenje, ki jim jih šola ne bo dala. To, da poskušaš, raziskuješ, trčiš ob oviro, najdeš drugo pot, tudi padeš, se pobereš, greš naprej, so zanje konkretne izkušnje, ki jim bodo tudi kasneje v življenju prišle zelo prav. Pravijo, da se nameravajo tudi v prihodnosti udeleževati tovrstnih dogodkov, saj se jim zdijo poučni in zabavni, zato takšne projekte kot je ta tudi sama podpiram in jih pri tem spodbujam.«

Valentina Vranec in Andrej Pelko, Heijus: »Najin izdelek je Heijus, edinstveni jabolčni sok, ki mu dodajamo super zelišča, vitamine in minerale. Z nagrado bova izdelek razvijala naprej, predvsem v smeri novih zeliščnih okusov, nekaj sredstev bo šlo za promocijo in promocijski material, degustacijske pripomočke in drugo. Sicer pa najin izdelek že prodajajo v nekaj lokalih, želiva pa si še razširiti prodajno mrežo. Udeležujeva se tudi drugih podobnih dogodkov, saj se nama zdi smiselno sodelovati na njih, predvsem zaradi mentorstva in tudi sredstev, ki pomagajo pri razvoju ideje. Dejansko poskusiš nekaj narediti iz svoje ideje, jo testiraš na trgu, vidiš, če jo lahko spraviš v življenje, pri tem pa se ogromno naučiš.«

Leja Tratar in Lucija Žagar, Ola nogavice: »Zamislili sva si nogavice iz spominske pene, ki preprečujejo žulje in hojo naredijo udobno, namenjene so predvsem pohodnikom in tudi vsem ostalim. Nagrada nama pomeni veliko spodbudo za naprej, s katero bova lahko zamišljeno speljali do konca: izdelali bova prvo serijo nogavic, jih začeli prodajati, odprli spletno trgovino, izvedli promocijo … Udeleževali sva se tudi drugih podobnih dogodkov, zdijo se nama zelo koristni, saj se na njih mladi, ki nas zanima podjetniški svet, naučimo marsikaj uporabnega, dobimo usmeritve, napotke, tudi pomoč mentorjev je neprecenljiva.«

Mateja Grobelnik, članica strokovne komisije in predstavnica SPS: »Slovenski podjetniški sklad letos že tretje leto zapored sodeluje v tem projektu in na ta način s finančnimi nagradami podpira najbolj inovativne in perspektivne ideje mladih že v srednjih in osnovnih šolah. S tem smo bogato paleto finančnih produktov, ki jih ponujamo za rast in razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetij še razširili, saj podpiramo tudi ideje posameznikov, ideje perspektivnih mladih ekip, drugačen način razmišljanja, pogled izven okvirjev in s tovrstnimi ukrepi širimo podjetniško miselnost in kulturo tudi med mladimi. Podjetniške veščine danes potrebujemo povsod, saj živimo v obdobju velikih sprememb in pozitivne spremembe ustvarjajo ljudje z vizijo, pozitivno energijo in željo po sodelovanju. Prav zaradi tega spodbujamo mlade, njihove inovativne ideje, ki jih bodo lahko mlade ekipe še dodatno razvijale z našo pomočjo! Na mladih svet stoji in tega se zavedamo tudi mi!«

Mitja Turk, mentor ekipe Ola nogavice: »Opažam, da so vse udeležene ekipe pokazale veliko mero inovativnosti in konkreten napredek od prejšnjega izbora. Veseli me, da mladi ob vseh obšolskih dejavnostih najdejo čas še za razvoj svojih izdelkov, aplikacij in storitev. Vsak dober mentor se trudi, da mentorirancem ne ponuja svojih idej, temveč jih spodbuja v razvoj lastnih idej. Poleg podjetniških prijemov in veščin se naučijo tudi takšnih, ki jih potrebujejo v življenju. Tovrstne dogodke za spodbujanje podjetniškega duha ocenjujem zelo pozitivno, menim, da tega ni nikoli preveč. Sami imamo srečo, da je tudi na regijski ravni za to dobro poskrbljeno. Dobrodošle so tudi finančne spodbude, saj lahko mladi na ta način dejansko poskusijo narediti nekaj konkretnega iz svoje ideje. Tovrstne izkušnje so za mlade dragocene življenjske izkušnje.«

Aktivnost je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Foto: SPIRIT Slovenija/LV