Četrtek, 29. avgust 2019 - Idealen scenarij za samostojne podjetnike in lastnike malih podjetij je, da strankam izdajo račun in hitro prejmejo plačilo. Toda vse pogosteje se dogaja, da plačila ne prejmejo v dogovorjenem plačilnem roku. Obstaja 8 razlogov, zakaj podjetja na svoj denar čakajo dlje, kot je treba, vsi pa se nanašajo na nepravilno izdajanje računov, ki se mu je mogoče izogniti.

Ime podjetja manjka ali je napačno
Prejemnik računa mora biti jasno označen. Sliši se enostavno, vendar pogosto pozabimo, da naziv podjetja nista samo ime in naslov, ampak mora biti navedena tudi njegova pravna oblika. Torej, če na primer le pošljemo račun na "XY" namesto na "XY, d. o. o.", nam ga bodo hitro vrnili. Seveda pa mora biti ime podjetja navedeno točno in pravilno.

Natančen opis storitve
Verjetno podjetja le malokrat pozabijo navesti storitev, ki so jo opravila, vendar so velikokrat te informacije na računu nejasne . Na primer "dobava blaga" kot opis storitve ne zadostuje. Nekaj v smislu, kot je "tehnično svetovanje in preverjanje", ni dovolj, sprejemljivi pa so izrazi, kot so npr. "dostava cvetja". Če obstaja dvom, je bolje biti preveč kot premalo natančen.

Obvezno zaporedna številka računa
Naziv prejemnika in opis storitve morata biti pravilno zabeležena. A to še ni dovolj, prav tako morajo biti računi, v izogib dvojni izdaji, oštevilčeni zaporedno. Kljub temu lahko ponovno uporabimo isto številko, če dokumente z računi razdelimo na različne tipe, npr. glede na vrste izdelkov ali regijo. Račun z oznako "1_2019_dostava lesa" je torej pravilno izdan račun.

Napačno navedena davčna stopnja
V veliko primerih podjetja ne le, da pozabijo v celoti navesti davčno stopnjo, ampak jo tudi napačno določijo. Če davek napačno navedemo in je ta previsok, je to znesek, ki ga bomo morali naknadno plačati pristojnemu davčnemu uradu. Vemo, da je v Sloveniji standardna davčna stopnja 22 odstotkov, primeri blaga in storitev, kjer se obračuna davek po 9,5 odstotni stopnji pa so: hrana in priprava jedi v okviru gostinske dejavnosti, dobava vode, določena zdravila, manjša popravila, frizerske storitve itd.

Dobropisi in popusti niso jasno razvidni
Ste odobrili dobropise ali popuste? Če pogodbenemu partnerju izdate dobropis, morate izdati račun za dobropis. V kolikor odobrite t. i. rabat ali popust, ga je treba vključiti v račun in jasno navesti.

Digitalni računi v napačni obliki
Ne glede na to, ali ste samostojni podjetnik, lastnik malega, srednje velikega ali velikega podjetja, vam ni treba več izdajati tiskanih računov v fizični obliki. Računi v wordovi ali excelovi obliki veljajo za nesprejemljive, ker jih lahko prejemnik popravlja. Računi v PDF obliki so splošno sprejeti, za večjo varnost pa je treba uporabiti bolj zanesljivo obliko PDF-a.

Ni določenega postopka za popravljene račune
Če v knjigo računov napačen račun še ni bil vpisan, ga lahko preprosto ponovno pošljemo. V nasprotnem primeru ga moramo pisno preklicati (stornacija, dobropis) in ponovno vnesti vse podatke, ki so bili v prvotnem računu. Nato moramo izdati drugega, pravilnega z novo zaporedno številko.

Obdobje hrambe ni pravilno izračunano
Na koncu postopka izdajanja računov se skriva še ena past – obdobje hrambe. Če pristojen davčni urad revidira podjetje, morajo biti na voljo vsi računi v zadnjih 10-ih letih, sicer bo davčni urad odmeril dolgovani davek. To obdobje se izračuna glede na konec obračunskega obdobja. Torej moramo račun z dne 1. januarja 2012 hraniti ne le do 1. januarja 2022, temveč do 31. decembra 2022.

EOS KSI je eno izmed vodilnih podjetij za izterjavo dolgov v Sloveniji. Kot del skupine EOS že 19 let gradijo zaupanje, zanesljivost, odzivnost, strokovnost, uspešnost in transparentnost poslovanja. Z znanjem in izkušnjami vedno poiščejo dolgoročne rešitve za uspeh svojih strank doma in v tujini.

Skupina EOS sodi med vodilne mednarodne ponudnike finančnih storitev. Specializirani so za upravljanje in odkup zapadlih terjatev. Svojim 20.000 strankam v 26 državah s pametnimi storitvami zagotavlja finančno varnost. Razvejana mednarodna mreža s 7.500 zaposlenimi v 60 podružnicah ima partnersko mrežo v več kot 190 državah, kjer zagotavljajo najsodobnejše rešitve upravljanja terjatev. Pomembnejše panoge so bančništvo, komunalne storitve, nepremičnine in e-poslovanje.


Nazaj